RuleSpeak Sentence forms

Szablonem Zdania (ang. Sentence Form) nazywamy wzorzec zdania w języku naturalnym, znajdujący zastosowanie w specyfikowaniu Wytycznych (Reguł biznesowych, Wskazówek) w sposób spójny i ustrukturyzowany. Każdy z Szablonów Zdania jest przeznaczony do konstruowania określonego rodzaju Wytycznych.
Celem stosowania Szablonów Zdań jest wprowadzenie porządku do sposobu zapisu Wytycznych, a w konsekwencji ułatwienie ich zrozumienia oraz uzyskanie spójności/jednolitości zapisów Wytycznych przygotowywanych przez zespoły projektowe – spójności, która jest niezwykle trudna do osiągnięcia w przypadku, gdy członkowie zespołu działają zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami oraz kładą nacisk na estetykę języka.
Zaprezentowane w niniejszej publikacji Szablony Zdań nie mają charakteru technicznego – autorzy starali się w jak największym stopniu nawiązać do języka naturalnego i tym samym uzyskać czytelność i zrozumiałość opisywanych Wytycznych na poziomie biznesowym. W szczególności, RuleSpeakTM nie jest przeznaczony do opisywania Reguł Biznesowych na potrzeby platform informatycznych (np. silników reguł biznesowych, BRMS).

← Narzędziownik

 

Do pobrania

PlikOpisData dodaniaRozmiar plikuPobrania
pdf RuleSpeak Sentence Forms29 stycznia 2016 14:27 511 KB 445