MODEL POJĘĆ

Model pojęć należy do kluczowych składowych architektury biznesowej, gdyż na nim opierają się wszystkie jej pozostałe aspekty. Model pojęć definiuje zarówno znaczenie słów wykorzystywanych do opisu organizacji jak również identyfikuje i nadaje znaczenie faktom łączącym pojęcia.

WPROWADZENIE

Model pojęć, zwany inaczej modelem koncepcji biznesowych, jest ważnym etapem analizy biznesowej. Jego głównym zadaniem jest usystematyzowanie pojęć używanych przez specjalistów dziedzinowych, wyrażanych w języku naturalnym. Cechą immamentną języka naturalnego jest brak jednoznaczności formułowanych zdań, a co za tym idzie, wielorakość interpretacji. Poprawnie utworzony model koncepcji biznesowych w ogromnym stopniu redukuje ryzyko pojawienia się niejednoznacznoąści we wszystkich pozostałych aspektach architektury biznesowej. Ponadto, model koncepcji biznesowych może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka niepoprawnej interpretacji pojęć biznesowych na etapach analiz systemowych, prowadzonych w ramach rozwoju różnych aplikacjach wspierających organizację.

Zawartość jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zawartość jest dostępna tylko dla zalogoweanych użytkowników.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.