JEDNYM ZDANIEM

Wpis dotyczy metody efektywnego zaproszenia na spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.

Zaproszenie na spotkanie jest istotne, bo pokazuje potencjalnym uczestnikom nie tylko gdzie i kiedy należy się udać, ale także po co to spotkanie jest zwoływane.

Zaproszenie to nie tylko zdefiniowanie miejsca w czasie i przestrzeni oraz harmonogram przebiegu spotkania. Żadna agenda spotkanie nie może obyć się bez kluczowych elementów, takich jak:

  • cel spotkania
  • planowane produkty do wypracowania
  • zasady spotkania

 

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Plik do pobrania jest dostępny jedynie dla zalogowanych użytkowników.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).