MAPA STRATEGII

WPROWADZENIE

Mapa strategii, wykorzystywane w mwtodyce OMNIS, to koncepcja R. Kaplana i D. Nortona, opisująca metodę odwzorowania poczynionych wyborów strategicznych  w logicznie powiązany, czytelny sposób. Mapy strategii przedstawiają tylko najważniejsze założenia co do sposobu funkcjonowania organizacji, pomijając kwestie nieistotne z punktu widzenia pozycjonowania firmy i jej unikalnego sposobu generowania wartości dla klientów i interesariuszy poprzez odpowiednie ukształtowanie procesów wewnętrznych.
Mapy strategii ukazują 4 perspektywy: właścicielską (finansową), kliencką, działań wewnętrznych oraz rozwoju i doskonalenia, w których umieszczane są cele strategiczne, łączone w logiczne ciągi przyczynowo – skutkowe (nurty). Realizacja celów z perspektywy właścicielskiej uzależniona jest od właściwej realizacji celów z niższych perspektyw.
Przypisanie miar poszczególnym celom, wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich realizację, powoduje zamianę mapy strategii w zrównoważoną kartę wyników (Balanced Scorecard).

Rola techniki w metodyce OMNIS

Mapa strategii jest wykorzystywana zarówno jako narzędzie facylitacyjne w trakcie warsztatów jak i metoda zapisu i komunikacji ostatecznego kształtu strategii.

W ramach metodyki Omnis tworzone są mapy strategii będące rzeczywistym odzwierciedleniem celów organizacji, dbając jednocześnie o rzetelność, wyrażającą się w:

  • oparciu o fakty, skutecznie zebrane i efektywnie zestawione w etapie analizy,
  • spójności koncepcji, weryfikowanej na przestrzeni całej mapy i w poprzek wszelkich silosów,
  • precyzyjnym opisie, gwarantującym, że wszyscy członkowie organizacji tak samo rozumieją cele,
  • kompletności strategii, rozumianej jako udzielenie odpowiedzi na wszystkie ważne pytania.

Wykorzystywane języki i narzędzia

W metodyce OMNIS zalecamy stosowanie Mapy Strategii zgodnej z koncepcją Kaplana-Nortona, z ewentualnym uwzględnieniem późniejszych rozszerzeń.

Do pobrania

UŻYTECZNE TECHNIKI

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

AST Mapa strategii

utworzone przez | mar 11, 2022

AST Mapa strategii

utworzone przez | mar 11, 2022

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.