DLA ANALITYKA

W AION znamy trudy pracy analitycznej. Swoje rzemiosło rozwijamy od lat realizując projekty różnej wielkości w różnych branżach.

Jesteśmy praktykami i dla praktyków chcemy stworzyć przestrzeń, w której każdy analityk znajdzie pomocną dłoń

NARZĘDZIOWNIK

Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas nie wynajdywania koła na nowo. Tutaj znajdziesz szablony dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy oraz zwięzłe opracowania rozległych zagadnień analitycznych.

Techniki pracy z grupą

Opis metod i technik pracy z grupą wraz ze wskazaniem okoliczności, w których warto je wykorzystać.

Ocena spotkania

Wpis poświęcony metodzie ewaluacji spotkania, aby na podstawie opinii uczestników móc podejmować działania zwiększające efektywność warsztatu.

GOTOWCE

Praktyka projektowa nauczyła nas, że nie warto spędzać kolejnych godzin na analizie zagadnień, które mogą mieć już rozwiązanie. Dlatego też kolekcjonujemy działąjące fragmenty modeli, które mogą się przydać w przyszłości. 

RuleSpeak Tabulation – Primer

Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? (ang. the following) jest używane do łączenia wielu warunków w pojedyncze wyrażenie. W przeciwnym przypadku warunki musiałyby być zapisane z wykorzystaniem:
?spójników: ?i? albo ?lub” (taki zapis jest zwykle trudniejszy do zrozumienia dla specjalistów dziedzinowych) albo
?wielu wyrażeń (zwykle liczba reguł biznesowych, którymi trzeba zarządzać w organizacji jest znacząca, dlatego też, zasadne jest redukowanie tej liczby).

RuleSpeak Sentence forms

Szablonem Zdania (ang. Sentence Form) nazywamy wzorzec zdania w języku naturalnym, znajdujący zastosowanie w specyfikowaniu Wytycznych (Reguł biznesowych, Wskazówek) w sposób spójny i ustrukturyzowany. Każdy z Szablonów Zdania jest przeznaczony do konstruowania określonego rodzaju Wytycznych.

METODYKA OMNIS

Całe nasze wieloletnie doświadczenie projektowe zamykamy w holistycznej Metodyce Omnis. Pierwsze jej zręby zostały przez nas opisane w książce 'Analiza i projektowanie obiektowe’, wydanej przez wydawnictwo Helion. Od momentu jej wydania konsekwentnie weryfikujemy metodykę, uzupełniając ją o odniesienia do stale pojawiających się nowych trendów.

Aktualnie, OMNIS to metoda pracy, która pozwala na rozpoczęcie prac na poziomie strategii organizacji, by w dalszych etapach dotknąć tematyki architektury biznesowej tworzonej w oparciu o techniki analizy biznesowej i zakończyć na analizie systemowej rozwiązań IT. Co istotne, metodyka nie tylko porpowiada, co należy zrobi, ale także jak. Zarówno z perspektywy inżynierskiej jak i facylitacyjnej.