Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) pozwala na formalny zapis wyrażeń logiki decyzyjnej modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation). DMN FEEL Poster przedstawia bazowe składowe języka, tj. wbudowane typy proste, operatory logiczne, porównania, arytmetyczne oraz funkcje operujące na tekstach (ang. String) oraz kolekcjach (ang. Collection).