JEDNYM ZDANIEM

We wpisie opisano podstawowe konstrukcje języka UML wykorzystywane do tworzenia maszyn stanów w ramach modelu informacyjnego systemu.

Informacje ogólne

Technika tworzenia maszyn stanów na etapie analizy systemowej jest rekomendowana w metodyce OMNIS w sytuacjach, gdy obiekty danej klasy umieszczonej w modelu informacyjnym systemu przechodzą przez istotne z punktu widzenia interesariuszy systemu etapy jej cyklu życia w systemie. Maszyna stanów opisuje dozwolone przejścia obiektu danej klasy (przetwarzanych danych w systemie) przez określone stany na skutek zdarzeń odbieranych przez system informatyczny.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).