Pensjonat Enklawa

Spokojne miejsce do pogłębiania wiedzy oraz podejmowania niełatwych decyzji

Kameralne spotkania i szkolenia

?

Spokojne miejsce spotkań

Intensywne życie zawodowe często powoduje, iż brakuje czasu i okazji do samorozwoju oraz retrospekcji, która daje szansę na usprawnienia w organizacji. Z tego powodu, AION oferuje Klientom możliwość podniesienia swoich kompetencji oraz przeprowadzenie ważnych spotkań, wymagających intensywnej pracy umysłowej, w spokojnym zakątku Wzgórz Trzebnickich.

?

Sala do prowadzenia spotkań

Sala spotkań w Pensjonacie Enklawa może pomieścić maksymalnie 8 osób. Kameralny klimat, spokój miejsca oraz komfortowe warunki pracy znacznie zwiększają efektywność i skuteczność spotkań oraz szkoleń.

?

Komfortowy nocleg

Intensywne, kilkudniowe spotkania i szkolenia wymagają od uczestników wysokiego poziomu koncentracji i tym samym zapotrzebowania na energię. Wyjątkowy klimat Wzgórz Trzebnickich oraz komfortowe warunki oferowane przez Pensjonat Enklawa, pozwalają na szybką regenerację sił.

Kulinarne rękodzieło

Spokojne spotkanie i idea slow food komponują się idealnie. Z tego też powodu, w Pensjonacie Enklawa oferujemy jedynie domowe, przygotowane z lokalnych, zdrowych produktów posiłki, o niebanalnych smakach. Więcej o idei żywienia w Enklawie można poczytać na stronach Enklawy Smaku.

Korzyści jakie niesie oferta

Bliskość Wrocławia, dobry dojazd zarówno z Centrum jak i lotniska, a także charakter miejsca sprawiają, iż oferta łączy w sobie cechy wyjazdu w spokojne miejsce oraz operacyjnej pracy. Dostęp do WiFi, sprzętu multimedialnego sprawia, iż spotkanie może być prowadzone z wykorzystaniem przyjętych w organizacja praktyk. Kameralny klimat, nietuzinkowe wyżywienie oraz świeże powietrze Wzgórz Trzebnickich powodują, iż praca nawet nad trudnymi tematami staje się przyjemniejsza a spotkania bardziej efektywne. Nie bez znaczenia jest także wyjątkowo korzystna oferta cenowa.

Zakres oferty

W ramach niniejszej oferty prowadzone są wszystkie szkolenia znajdujące się w ofercie AION oraz wybrane usługi doradcze, w szczególności warsztaty strategiczne, procesowe a także działania, mające na celu wyspecyfikowanie wymagań wobec IT oraz opracowywanie i ocena SIWZ.

Pensjonat Enklawa

Dojazd do Pensjonatu Enklawa

Dojazd do Pensjonatu Enklawa, zarówno z lotniska jak i Centrum, wiedzie wygodnymi ulicami i drogami. Szacunkowy czas dojazdu z Wrocławia, w normalnych warunkach, nie przekracza 40 minut.

Pensjonat Enklawa

Lokalizacja Pensjonatu Enklawa.

  • Dojazd z Lotniska zajmuje około 25 minut.
  • Dojazd z Centrum zajmuje około 35 minut.

Port Lotniczy Wrocław

Najwygodniejszy dojazd z lotniska wiedzie obwodnicą autostradową.  Należy nią dotrzeć do zjazdu Wrocław Północ a następnie kierować się na Poznań (krajowa droga numer 5).

Szacunkowy czas jazdy – 25 minut.

Rynek Wrocław

Najwygodniejszy dojazd z Rynku wiedzie ulicą Lotniczą, następnie obwodnicą śródmiejska bądź autostradową należy dojechać do wyjazdu na Poznań (krajowa droga numer 5).

Szacunkowy czas jazdy – 35 minut.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).