O nas

Jesteśmy firmą doradczą, specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości usług z zakresu analizy biznesowej. Poprzez usprawnianie strategii, procesów biznesowych oraz efektywne pozyskiwanie technologii informatycznych, wspieramy dążenia naszych Klientów do ciągłej poprawy efektywności działalnia. Portfolio naszych usług obejmuje szkolenia, działania doradcze oraz prace projektowe.

Obszary działalności

?

Strategia

Realizujemy projekty, mające na celu zdefiniowanie nowej lub aktualizację już istniejącej strategii.
?

Procesy biznesowe

Realizujemy projekty, mające na celu wdrożenie procesowego podejścia do zarządzania organizacją oraz usprawnianie procesów.
?

Wymagania IT

Realizujemy prace, mające na celu wyspecyfikowanie wymagań wobec rozwiązań IT.
?

Facylitacja

Realizujemy szkolenia, mające na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia efektywnych warsztatów analitycznych.

 Liczby mówią o nas

 

Lat doświadczeń w analizie biznesowej

Przeszkolonych analityków biznesowych

%

Stosowania obszarów wiedzy BABOK 3.0

%

Usatysfakcjonowanych Klientów

Nasz zespół

Wiedza poparta doświadczeniem i wysokie kompetencje, to nie jedyne zalety naszych konsultantów. Pasja i rzetelność charakteryzują każdego z nas, dzięki czemu tworzymy zespół, który jest w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

W czym możemy pomóc?

Świadczymy jedynie takie usługi, które są realną odpowiedzią na potrzeby naszych Klientów. Jeśli zastanawiasz się, czy będziemy w stanie pomóc Twojej firmie lub sprostać Twoim oczekiwaniom, dowiedz się więcej o metodach i zakresie naszych działań.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).

RuleSpeak Tabulation – Primer

Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? (ang. the following) jest używane do łączenia wielu warunków w pojedyncze wyrażenie. W przeciwnym przypadku warunki musiałyby być zapisane z wykorzystaniem:
?spójników: ?i? albo ?lub” (taki zapis jest zwykle trudniejszy do zrozumienia dla specjalistów dziedzinowych) albo
?wielu wyrażeń (zwykle liczba reguł biznesowych, którymi trzeba zarządzać w organizacji jest znacząca, dlatego też, zasadne jest redukowanie tej liczby).