Inicjatywy mające na celu wprowadzenie zmiany w dużej organizacji najczęściej wymagają zbudowania interdyscyplinarnego zespołu o różnych, wzajemnie uzupełniających się kompetencjach i wiedzy. Zaprojektowanie docelowego modelu funkcjonowania organizacji na poziomie biznesowym może implikować zmiany na poziomie strategii organizacji, w obszarach regulujących sposób prowadzenia działań oraz w obszarach szeroko pojętego IT, które w obecnych czasach należy traktować jako zasób strategiczny. Z drugiej strony, stojąca za organizacjami tej wielkości historia odzwierciedla wiele różnych trendów, które na przestrzeni lat odcisnęły swoje piętno na strukturach organizacyjnych, kulturze organizacyjnej oraz narzędziach. Pojawia się więc pytanie o sposób angażowania osób pełniących powyższe role we wspólne prace? Co należy zrobić, by maksymalizować współpracę i minimalizować konflikty?

 

TERMIN

07.03.2019 (czwartek) 17:00

 

AGENDA

17.00 – 17.10. Powitanie i rozpoczęcie spotkania

17.10 – 17.30. Facylitowana rozmowa zaproszonych gości, mająca na celu wprowadzić uczestników w temat spotkania

17.30 – 18.15. Praca warsztatowa w grupach

18.15 – 18.45. Omówienie rozwiązań przez poszczególne grupy

18.45 – 19.00. PRZERWA KAWOWA

19.15 – 19.30. Facylitowana dyskusja w gronie gości podsumowująca efekty prac i wprowadzająca do kolejnego zadania

19.30 – 20.15. Praca warsztatowa w grupach

20.15 – 20.45. Omówienie rozwiązań przez poszczególne grupy

20.45 – 21.00. Dyskusja podsumowująca

21.00 – WZWYŻ. Kolacja wraz z degustacją win

 

GOŚCIE

EWA ZALESKA. Architekt biznesowy, Santander Bank Polska

JAKUB KONEWKA. Dyrektor Departamentu Zarządzania i Transformacji Procesów, Santander Bank Polska

MARCIN JÓŹWIK. Kierownik zespołu analityków biznesowych, Chapter Leader, Santander Bank Polska

 

PROWADZENIE

ARTUR KASPRZYK. Analityk biznesowy z wieloletnim doświadczeniem

MAREK MROWIEC. Architekt korporacyjny z wieloletnim doświadczeniem

MIEJSCE

Hotel Tumski Sala Czarna

 

AGENDA DO POBRANIA

Do pobrania