Szablonem Zdania (ang. Sentence Form) nazywamy wzorzec zdania w języku naturalnym, znajdujący zastosowanie w specyfikowaniu Wytycznych (Reguł biznesowych, Wskazówek) w sposób spójny i ustrukturyzowany. Każdy z Szablonów Zdania jest przeznaczony do konstruowania określonego rodzaju Wytycznych.
Celem stosowania Szablonów Zdań jest wprowadzenie porządku do sposobu zapisu Wytycznych, a w konsekwencji ułatwienie ich zrozumienia oraz uzyskanie spójności/jednolitości zapisów Wytycznych przygotowywanych przez zespoły projektowe ? spójności, która jest niezwykle trudna do osiągnięcia w przypadku, gdy członkowie zespołu działają zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami oraz kładą nacisk na estetykę języka.
Zaprezentowane w niniejszej publikacji Szablony Zdań nie mają charakteru technicznego ? autorzy starali się w jak największym stopniu nawiązać do języka naturalnego i tym samym uzyskać czytelność i zrozumiałość opisywanych Wytycznych na poziomie biznesowym. W szczególności, RuleSpeakTM nie jest przeznaczony do opisywania Reguł Biznesowych na potrzeby platform informatycznych (np. silników reguł biznesowych, BRMS).

? Narzędziownik

 

Do pobrania

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf RuleSpeak Sentence Forms 2 marca 2015 14:29 511 KB 1117

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.