Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? (ang. the following) jest używane do łączenia wielu warunków w pojedyncze wyrażenie. W przeciwnym przypadku warunki musiałyby być zapisane z wykorzystaniem:

  • spójników: ?i? albo ?lub” (taki zapis jest zwykle trudniejszy do zrozumienia dla specjalistów dziedzinowych) albo
  • wielu wyrażeń (zwykle liczba reguł biznesowych, którymi trzeba zarządzać w organizacji jest znacząca, dlatego też, zasadne jest redukowanie tej liczby).

Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? występuje zawsze razem z:

  1. listą, wciętych względem marginesu, punktów ? warunków,
  2. określeniem progu wskazującego, ile spośród tych warunków musi być spełnionych.

Przykładowe definicje progów to: ?wszystkie następujące? (ang. all the following) lub ?co najmniej jeden z następujących? (ang. any of the following).

Lista punktów w RuleSpeak nie zastępuje, ani też nie stanowi substytutu tablic decyzyjnych. Jeżeli tablica decyzyjna może być użyta do reprezentacji reguły biznesowej, to powinna być użyta. Aczkolwiek, bardzo duża liczba reguł biznesowych nie może być przedstawiona w postaci tablicy.

Do pobrania

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf RuleSpeak Tabulation Primer 2 marca 2015 14:38 713 KB 1025

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.