DLA MENEDŻERA

Zarządzanie to niełatwe zadanie. Dobry manager to między innymi dobry lider. Także dobry organizator. Aczkolwiek… 

Dobry manager potrzebuje dobrego zespołu. Kompetentnego. Zorganizowanego wokół efektywnego i skutecznego procesu wytwórczego. Zaangażowanego w pracę. Dobranego tak, by poszczególne osoby wzajemnie wspierały pracę zespołu.

Pomagamy w tworzeniu takich zespołów. Doradzając im. Dołączając do nich. Szkoląc.

W JAKICH OBSZARACH MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ?

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ METODYKĄ OMNIS

Wartość naszych obietnic w ogromnej mierze opiera się o wypracowane przez ponad 20 lat systemowe, przewidywalne metody pracy. Dzięki nim, dużo prościej i z dużo większym prawdopodobieństwem można planować oraz szacować zakres prac. Nasza metodyka, z racji zakresu, jest dość obszerna. Jeśli jednak chciałbyś zapoznać się ze swoistym streszczeniem menedżerskim, zapraszamy do kontaktu z nami.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.