MANAGEREM BYĆ

Zarządzanie to niełatwe zadanie. Dobry manager to miedzy innymi dobry lider. Także dobry organizator. Indywidualnych cech, które charakteryzują dobrego managera możnaby jeszcze mnożyć. Dobry manager jednakże potrzebuje zespołu. Kompetentnego, szeroko na kompetencje patrząc.

AION pomaga w tworzeniu takich zespołów. Doradzając im. Dołączając do nich. Szkoląc. Na różnych poziomach zarządzania.

ORGANIZACJA

Otoczenie rynkowe sie zmienia? Pomożemy w redefinicji strategii. Firma się rozwija i wymagane jest uporządkowanie niektórych działań? Pomożemy z wdrożeniem procesowego podejścia do zarządzania organizacją. W tworzenia architektury biznesowej także pomożemy.

DEPARTAMENT

Postawiono nowe cele? Należy usprawnić prace departamentu? Pomożemy w opracowaniu nowych reguł biznesowych oraz procesów biznesowych. Wymagane jest lepsza współpraca członków zespołów? Pomożemy w diagnozie przyczyn oraz w organizacji ścieżek rozwoju.

PROJEKT

Podjęto decyzję o usprawnieniu procesów biznesowych? Pomożemy w zorganizowaniu pracy wytwórczej. Wymagane jest wdrożenie rozwiązania IT? Pomożemy w specyfikacji wymagań oraz nadzorze nad ich realizacją. Wymagani są dodatkowi analitycy? Dołączymy do zespołu i przeszkolimy pozostałych członków.

Poczytaj o naszej Metodyce

Wartość naszych obietnic w ogromnej mierze opiera się o wypracowane przez ponad 20 lat systemowe, przewidywalne metody pracy. Dzięki nim, dużo prościej i z dużo większym prawdopodobieństwem można planować oraz szacować zakres prac. Nasza metodyka, z racji zakresu, jest dość obszerna. Jeśli jednak chciałbyś zapoznać się ze swoistym streszczeniem menedżerskim, zapraszamy do uruchomienia poniższej prezentacji..

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA!

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA!

Chcesz być na bieżąco z analitycznymi nowinkami? Podaj swój adres email a my od czasu do czasu wyślemy do Ciebie ciekawe informacje.

Udało się! Oczekuj dobrych, analitycznych wieści.