Wprowadzenie do OMNIS

Wprowadzenie do metodyki OMNIS Szkolenie on-line Cel szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy o metodyce OMNIS w zakresie analizy biznesowej oraz analizy systemowej. Zakres tematyczny: Założenia metodyki OMNIS, Analiza biznesowa: Architektura...

Modelowanie przypadków użycia – warsztat

Modelowanie przypadków użycia warsztat Cel szkolenia Szkolenie ma na celu poszerzenie umiejętności modelowania przypadków użycia z wykorzystaniem diagramów przypadków użycia oraz diagramów aktywności. Efekty szkolenia Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, pozwalającą...

Metody definiowania strategii organizacji

Metody definiowania strategii organizacji Cel szkolenia Szkolenie ma na celu przedstawienie czytelnego modelu opisu strategii organizacji (mapa strategii) i konsekwencji wybranych aspektów konkurowania. Dodatkowo, szkolenie ukierunkuje myślenie strategiczne (zarówno...

Podstawy BPMN dla specjalistów dziedzinowych

Podstawy BPMN dla specjalistów dziedzinowych Cel szkolenia Szkolenie ma na celu przygotowanie specjalistów dziedzinowych do czynnego udziału w projektach, w ramach których modelowanie procesów biznesowych odbywa się w notacji BPMN. Efekty szkolenia Uczestnicy...

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.