Modelowanie przypadków użycia – warsztat

Modelowanie przypadków użycia warsztat Cel szkolenia Szkolenie ma na celu poszerzenie umiejętności modelowania przypadków użycia z wykorzystaniem diagramów przypadków użycia oraz diagramów aktywności. Efekty szkolenia Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, pozwalającą...

Metody definiowania strategii organizacji

Metody definiowania strategii organizacji Cel szkolenia Szkolenie ma na celu przedstawienie czytelnego modelu opisu strategii organizacji (mapa strategii) i konsekwencji wybranych aspektów konkurowania. Dodatkowo, szkolenie ukierunkuje myślenie strategiczne (zarówno...

Podstawy BPMN dla specjalistów dziedzinowych

Podstawy BPMN dla specjalistów dziedzinowych Cel szkolenia Szkolenie ma na celu przygotowanie specjalistów dziedzinowych do czynnego udziału w projektach, w ramach których modelowanie procesów biznesowych odbywa się w notacji BPMN. Efekty szkolenia Uczestnicy...

RuleSpeak Tabulation – Primer

Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? (ang. the following) jest używane do łączenia wielu warunków w pojedyncze wyrażenie. W przeciwnym przypadku warunki musiałyby być zapisane z wykorzystaniem:
?spójników: ?i? albo ?lub” (taki zapis jest zwykle trudniejszy do zrozumienia dla specjalistów dziedzinowych) albo
?wielu wyrażeń (zwykle liczba reguł biznesowych, którymi trzeba zarządzać w organizacji jest znacząca, dlatego też, zasadne jest redukowanie tej liczby).

RuleSpeak Sentence forms

Szablonem Zdania (ang. Sentence Form) nazywamy wzorzec zdania w języku naturalnym, znajdujący zastosowanie w specyfikowaniu Wytycznych (Reguł biznesowych, Wskazówek) w sposób spójny i ustrukturyzowany. Każdy z Szablonów Zdania jest przeznaczony do konstruowania określonego rodzaju Wytycznych.