Witamy w elektronicznej rejestracji XVIII Integracyjnej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych. Aby prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy, prosimy postępować zgodnie z instrukcją.

 

INSRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

 

Ze względów technicznych niektóre z pól formularza występują w języku angielskim (przepraszamy za wszelkie niedogodności). W celu dokonania poprawnej rejestracji należy wypełnić formularz w następujący sposób:

W polu o nazwie ?First name? ? należy podać imię osoby zgłaszającej drużynę

W polu o nazwie ?Last name? ? należy podać nazwisko osoby zgłaszającej drużynę

W polu o nazwie ?Email Adress? ? należy podać adres e-mail osoby zgłaszającej drużynę

 

Uprzejmie prosimy o podawanie danych bez polskich znaków (ł, ą, ć, ś, ó, ę, ź, ź).

Po uzupełnieniu wszystkich danych w formularzu, u dołu ekranu należy podać liczbę uczestników zgłaszanych w ramach jednej drużyny – korzystając z rozwijanej listy numerów:

uczsetnicy

 

 

Po wypełnieniu wszystkich pól formularza należy potwierdzić rejestrację, klikając przycisk ?SUBMIT? u dołu ekranu. Zostaniemy wówczas przeniesieni na stronę potwierdzającą rejestrację ? na stronie tej należy podać wszystkie imiona i nazwiska osób, zgłoszonych w ramach jednej drużyny.

Przykład:

Attendee #1 (Uczestnik 1)

First Name (Imię) ? Tomasz

Last Name (Nazwisko) ? Kowalski

 

Po uzupełnieniu nazwisk wszystkich uczestników należy kliknąć przycisk ?CONFIRMED? u dołu ekranu.

 

W przypadku zgłaszania większej ilości drużyn przez jedną organizację, należy wypełnić formularz dla każdej drużyny z osobna.

 

Po zakończeniu rejestracji, u dołu ekranu, pod instrukcją wypełniania formularza, powinien pojawić się komunikat potwierdzający zgłoszenie::

 

Your information has been received. A confirmation email has been sent to [podany adres email]

 

Dodatkowo, na podany przez Państwa adres e-mail, w ciągu 24 godzin zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji. W przypaku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o ponowną rejestrację lub kontakt z organizatorami pod numerem telefonu 792 953 988 bądź adresem e-mail: wojciech_budniak@interia.pl

{EVRREGIS}

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...