JEDNYM ZDANIEM

We wpisie wyjaśniono sposób, w jaki można usystematyzować śladowanie wymagań biznesu wobec IT w stosunku do wielu systemów, które będą uczestniczyły w ich realizacji.

Informacje ogólne

Konwencja (multi-system requirements realization) ma na celu zaproponowanie zstępującego podejścia do przekładania wymagań biznesowych wobec IT, skojarzonych w metodyce OMNIS z krokami procesów biznesowych, na systemy informatyczne, które będą realizowały te wymagania. W przypadku dużych organizacji, technika wymaga nawiązania ścisłej współpracy analityków biznesowych z osoba odpowiedzialnymi za architekturę IT (mogą to być architekci korporacyjni, architekci rozwiązań, czy inne role odpowiedzialne za ten obszar).
Konwencja znajdzie szczególne zastosowanie w projektach wykorzystujących kompleksowe narzędzia CASE, umożliwiające utrzymywanie modeli artefaktów ogólnofirmowych (np. Visual Pardigm, Enterpise Architect).

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...