JEDNYM ZDANIEM

We wpisie wyjaśniono sposób, w jaki można usystematyzować śladowanie wymagań biznesu wobec IT w stosunku do wielu systemów, które będą uczestniczyły w ich realizacji.

Informacje ogólne

Konwencja (multi-system requirements realization) ma na celu zaproponowanie zstępującego podejścia do przekładania wymagań biznesowych wobec IT, skojarzonych w metodyce OMNIS z krokami procesów biznesowych, na systemy informatyczne, które będą realizowały te wymagania. W przypadku dużych organizacji, technika wymaga nawiązania ścisłej współpracy analityków biznesowych z osoba odpowiedzialnymi za architekturę IT (mogą to być architekci korporacyjni, architekci rozwiązań, czy inne role odpowiedzialne za ten obszar).
Konwencja znajdzie szczególne zastosowanie w projektach wykorzystujących kompleksowe narzędzia CASE, umożliwiające utrzymywanie modeli artefaktów ogólnofirmowych (np. Visual Pardigm, Enterpise Architect).

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...