DLA ANALITYKA

W AION znamy trudy pracy analitycznej. Swoje rzemiosło rozwijamy od lat realizując projekty różnej wielkości w różnych branżach.

Jesteśmy praktykami i dla praktyków chcemy stworzyć przestrzeń, w której każdy analityk znajdzie pomocną dłoń

NASZA WIZJA ANALIZY

Od samego początku naszej działalności stosujemy oraz promujemy podejście do analizy oparte o modele. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, iż modele znacznie ułatwiają tworzenie spójnej analizy, co w ogromnym stopniu usprawnia prace zarówno analityczne jak i te, będące ich konsekwencją. Modele, tworzone poprawnie z wykorzystaniem dedykowanych języków (notacji, środków wyrazu), logicznie łączące różne wymiary dziedziny problemu stymulują precyzję, wzajemną zgodność proponowanych rozwiązań oraz zwięzłość opisu. Te cechy powodują, iż trudno sobie wyobrazić skuteczniejsze i efektywniejsze podejście do zstępującego procesu wytwórczego.

METODYKA OMNIS

Całe nasze wieloletnie doświadczenie projektowe zamykamy w holistycznej Metodyce Omnis. Pierwsze jej zręby zostały przez nas opisane w książce 'Analiza i projektowanie obiektowe’, wydanej przez wydawnictwo Helion. Od momentu jej wydania konsekwentnie weryfikujemy metodykę, uzupełniając ją o odniesienia do stale pojawiających się nowych trendów.

Aktualnie, OMNIS to metoda pracy, która pozwala na rozpoczęcie prac na poziomie strategii organizacji, by w dalszych etapach dotknąć tematyki architektury biznesowej tworzonej w oparciu o techniki analizy biznesowej i zakończyć na analizie systemowej rozwiązań IT. Co istotne, metodyka nie tylko porpowiada, co należy zrobi, ale także jak. Zarówno z perspektywy inżynierskiej jak i facylitacyjnej.

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...