JEDNYM ZDANIEM

Wpis prezentuje przykładowy scenariusz przeprowadzenia procesu grupowego, mającego na celu rozwiązanie określonego problemu. 

Konieczność rozwiązania problemów występujących w organizacji jest jedną z częstszych przyczyń organizowania spotkań czy warsztatów. W ramach niniejszego scenariusza zostanie zaprezentowany spójny ciąg działań, angażujący różne techniki facylitacyjne, które pozwolą zrozumieć problem oraz ostatecznie dojść do rozwiązań wraz z ocena ich atrakcyjności oraz oceny kontekstu wdrażania.

Należy mieć na uwadze, iż jest to jeden z możliwych scenaroiuszy, który ma szanse sprawdzić się w sporym procencie przypadków. Każdoroazowo jednak należy przeanalizować jego przydatność do danego kontekstu i ewentualnie zmodyfikować stosowane techniki.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...