Szablonem Zdania (ang. Sentence Form) nazywamy wzorzec zdania w języku naturalnym, znajdujący zastosowanie w specyfikowaniu Wytycznych (Reguł biznesowych, Wskazówek) w sposób spójny i ustrukturyzowany. Każdy z Szablonów Zdania jest przeznaczony do konstruowania określonego rodzaju Wytycznych.
Celem stosowania Szablonów Zdań jest wprowadzenie porządku do sposobu zapisu Wytycznych, a w konsekwencji ułatwienie ich zrozumienia oraz uzyskanie spójności/jednolitości zapisów Wytycznych przygotowywanych przez zespoły projektowe ? spójności, która jest niezwykle trudna do osiągnięcia w przypadku, gdy członkowie zespołu działają zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami oraz kładą nacisk na estetykę języka.
Zaprezentowane w niniejszej publikacji Szablony Zdań nie mają charakteru technicznego ? autorzy starali się w jak największym stopniu nawiązać do języka naturalnego i tym samym uzyskać czytelność i zrozumiałość opisywanych Wytycznych na poziomie biznesowym. W szczególności, RuleSpeakTM nie jest przeznaczony do opisywania Reguł Biznesowych na potrzeby platform informatycznych (np. silników reguł biznesowych, BRMS).

? Narzędziownik

 

Do pobrania

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf RuleSpeak Sentence Forms 2 marca 2015 14:29 511 KB 1358

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...