Szablonem Zdania (ang. Sentence Form) nazywamy wzorzec zdania w języku naturalnym, znajdujący zastosowanie w specyfikowaniu Wytycznych (Reguł biznesowych, Wskazówek) w sposób spójny i ustrukturyzowany. Każdy z Szablonów Zdania jest przeznaczony do konstruowania określonego rodzaju Wytycznych.
Celem stosowania Szablonów Zdań jest wprowadzenie porządku do sposobu zapisu Wytycznych, a w konsekwencji ułatwienie ich zrozumienia oraz uzyskanie spójności/jednolitości zapisów Wytycznych przygotowywanych przez zespoły projektowe ? spójności, która jest niezwykle trudna do osiągnięcia w przypadku, gdy członkowie zespołu działają zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami oraz kładą nacisk na estetykę języka.
Zaprezentowane w niniejszej publikacji Szablony Zdań nie mają charakteru technicznego ? autorzy starali się w jak największym stopniu nawiązać do języka naturalnego i tym samym uzyskać czytelność i zrozumiałość opisywanych Wytycznych na poziomie biznesowym. W szczególności, RuleSpeakTM nie jest przeznaczony do opisywania Reguł Biznesowych na potrzeby platform informatycznych (np. silników reguł biznesowych, BRMS).

? Narzędziownik

 

Do pobrania

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf RuleSpeak Sentence Forms 2 marca 2015 14:29 511 KB 1102

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...