DLA MENEDŻERA

Zarządzanie to niełatwe zadanie. Dobry manager to między innymi dobry lider. Także dobry organizator. Aczkolwiek… 

Dobry manager potrzebuje dobrego zespołu. Kompetentnego. Zorganizowanego wokół efektywnego i skutecznego procesu wytwórczego. Zaangażowanego w pracę. Dobranego tak, by poszczególne osoby wzajemnie wspierały pracę zespołu.

Pomagamy w tworzeniu takich zespołów. Doradzając im. Dołączając do nich. Szkoląc.

W JAKICH OBSZARACH MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ?

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ METODYKĄ OMNIS

Wartość naszych obietnic w ogromnej mierze opiera się o wypracowane przez ponad 20 lat systemowe, przewidywalne metody pracy. Dzięki nim, dużo prościej i z dużo większym prawdopodobieństwem można planować oraz szacować zakres prac. Nasza metodyka, z racji zakresu, jest dość obszerna. Jeśli jednak chciałbyś zapoznać się ze swoistym streszczeniem menedżerskim, zapraszamy do kontaktu z nami.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...