Terminologia BPMN 2.0_logo

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.
Terminy standardu OMG BPMN 2.0 zostały wytłuszczone i uporządkowane alfabetycznie. Podane ich tłumaczenia, pisane zwykłą czcionką, zostały opracowane przez AION. Odsyłacz oznaczany jest symbolem strzałki, wskazującym na termin, mający to samo znaczenie. Kwalifikatory, pisane kursywą, stanowią charakterystykę terminu.

Użyte kwalifikatory i ich znaczenia:

  • Kategoria oznacza, że dany termin jest nazwą kategorii, określonej przez standard BPMN 2.0, która grupuje konstrukcje.
  • Pojęcie oznacza, że dany termin funkcjonuje w standardzie BPMN 2.0, lecz nie posiada graficznej notacji.
  • Obiekt przepływu oznacza, że dany termin jest nazwą bazowej konstrukcji, służącej do opisów procesów biznesowych, która może być łączona przepływem sekwencji.
  • Obiekt łączący oznacza, że dany termin jest nazwą konstrukcji, która łączy obiekty przepływów, obszary odpowiedzialności oraz inne informacje, tj. dane i artefakty.
  • Dane oznaczają, że dany termin jest nazwą konstrukcji, która reprezentuje informacje lub byt fizyczny, przetwarzane w procesach biznesowych.
  • Obszar odpowiedzialności oznacza, że dany termin jest nazwą konstrukcji, która ujmuje przebieg procesu, stanowiąc dla niego graficzny kontener.

Aktualną wersją dokumentu jest wersja 2.0 i przewidywany jest dalszy rozwój dokumentu.
Dokument zawiera tłumaczenia wszystkich konstrukcji, służących do opisu współpracy zgodnie ze standardem BPMN 2.0, przedstawionych na plakacie BPMN 2.0.

? Powrót do Narzędziownika

Do pobrania

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Terminologia BPMN 2.0 Wersja 2.0
9 marca 2016 22:42 84 KB 1691