Terminologia BPMN 2.0_logo

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.
Terminy standardu OMG BPMN 2.0 zostały wytłuszczone i uporządkowane alfabetycznie. Podane ich tłumaczenia, pisane zwykłą czcionką, zostały opracowane przez AION. Odsyłacz oznaczany jest symbolem strzałki, wskazującym na termin, mający to samo znaczenie. Kwalifikatory, pisane kursywą, stanowią charakterystykę terminu.

Użyte kwalifikatory i ich znaczenia:

  • Kategoria oznacza, że dany termin jest nazwą kategorii, określonej przez standard BPMN 2.0, która grupuje konstrukcje.
  • Pojęcie oznacza, że dany termin funkcjonuje w standardzie BPMN 2.0, lecz nie posiada graficznej notacji.
  • Obiekt przepływu oznacza, że dany termin jest nazwą bazowej konstrukcji, służącej do opisów procesów biznesowych, która może być łączona przepływem sekwencji.
  • Obiekt łączący oznacza, że dany termin jest nazwą konstrukcji, która łączy obiekty przepływów, obszary odpowiedzialności oraz inne informacje, tj. dane i artefakty.
  • Dane oznaczają, że dany termin jest nazwą konstrukcji, która reprezentuje informacje lub byt fizyczny, przetwarzane w procesach biznesowych.
  • Obszar odpowiedzialności oznacza, że dany termin jest nazwą konstrukcji, która ujmuje przebieg procesu, stanowiąc dla niego graficzny kontener.

Aktualną wersją dokumentu jest wersja 2.0 i przewidywany jest dalszy rozwój dokumentu.
Dokument zawiera tłumaczenia wszystkich konstrukcji, służących do opisu współpracy zgodnie ze standardem BPMN 2.0, przedstawionych na plakacie BPMN 2.0.

? Powrót do Narzędziownika

Do pobrania

Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
pdf Terminologia BPMN 2.0 Wersja 2.0
9 marca 2016 22:42 84 KB 1351

Agenda spotkania

Wpis dotyczy metody planowania przebiegu spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of...

Przygotowanie spotkania

Wpis dotyczy metody planowania przebiegu spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of...

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).

RuleSpeak Tabulation – Primer

Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? (ang. the following) jest używane do łączenia wielu warunków w pojedyncze wyrażenie. W przeciwnym przypadku warunki musiałyby być zapisane z wykorzystaniem:
?spójników: ?i? albo ?lub” (taki zapis jest zwykle trudniejszy do zrozumienia dla specjalistów dziedzinowych) albo
?wielu wyrażeń (zwykle liczba reguł biznesowych, którymi trzeba zarządzać w organizacji jest znacząca, dlatego też, zasadne jest redukowanie tej liczby).

RuleSpeak Sentence forms

Szablonem Zdania (ang. Sentence Form) nazywamy wzorzec zdania w języku naturalnym, znajdujący zastosowanie w specyfikowaniu Wytycznych (Reguł biznesowych, Wskazówek) w sposób spójny i ustrukturyzowany. Każdy z Szablonów Zdania jest przeznaczony do konstruowania określonego rodzaju Wytycznych.