BPMN Poster


Plakat BPMN 2.0 – Współpraca

Plakat BPMN 2.0 stanowi zbiór konstrukcji standardu Business Process Model and Notation 2.0, wykorzystywanych w opisach procesów współpracy (ang. Collaboration).  W standardzie BPMN 2.0 konstrukcje zostały podzielone na pięć kategorii: Obiekty przepływów (ang. Flow Objects), Obiekty łączące (ang. Connecting Objects), Dane (ang. Data), Obszary odpowiedzialności (ang. Swimlanes), Artefakty (ang. Artifacts). Dla każdej konstrukcji podano notację graficzną oraz krótki opis jej działania. Zapraszamy do obejrzenia filmów oraz przeczytania fragmentów skryptu, dotyczących wybranych konstrukcji BPMN, prezentowanych podczas prowadzonych przez z nas szkoleń z BPMN 2.0.

Użyte terminy zostały przez nas przetłumaczone z oryginalnych nazw, podanych w standardzie BPMN 2.0. Zestawienie przetłumaczonych pojęć znajduje się w dokumencie Terminologia BPMN 2.0.

Uzupełnieniem opisu współpracy w BPMN 2.0 są modele decyzyjne, które pozwalają na oddzielenie logiki decyzyjnej od przebiegów procesów biznesowych, zwiększając ich elastyczność na zmiany. Podejmowanie decyzji na diagramach BPMN jest przedstawiane za pomocą czynności oraz bramy, wskazującej odpowiednie działania w zależności od podjętej decyzji. Konstrukcją dedykowaną działaniom wnioskowania na podstawie danych wejściowych jest zadanie reguły biznesowej, które zostało wprowadzone w wersji 2.0 standardu BPMN, jako odpowiedź na znaczącą rolę reguł biznesowych w modelowaniu procesów.

? Powrót do Narzędziownika

 

Do pobrania

Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
pdf Plakat BPMN 2.0 Wersja 1.1
31 marca 2016 10:48 179 KB 1681

Agenda spotkania

Wpis dotyczy metody planowania przebiegu spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of...

Przygotowanie spotkania

Wpis dotyczy metody planowania przebiegu spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of...

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

RuleSpeak Tabulation – Primer

Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? (ang. the following) jest używane do łączenia wielu warunków w pojedyncze wyrażenie. W przeciwnym przypadku warunki musiałyby być zapisane z wykorzystaniem:
?spójników: ?i? albo ?lub” (taki zapis jest zwykle trudniejszy do zrozumienia dla specjalistów dziedzinowych) albo
?wielu wyrażeń (zwykle liczba reguł biznesowych, którymi trzeba zarządzać w organizacji jest znacząca, dlatego też, zasadne jest redukowanie tej liczby).

RuleSpeak Sentence forms

Szablonem Zdania (ang. Sentence Form) nazywamy wzorzec zdania w języku naturalnym, znajdujący zastosowanie w specyfikowaniu Wytycznych (Reguł biznesowych, Wskazówek) w sposób spójny i ustrukturyzowany. Każdy z Szablonów Zdania jest przeznaczony do konstruowania określonego rodzaju Wytycznych.