BPMN Poster


Plakat BPMN 2.0 – Współpraca

Plakat BPMN 2.0 stanowi zbiór konstrukcji standardu Business Process Model and Notation 2.0, wykorzystywanych w opisach procesów współpracy (ang. Collaboration).  W standardzie BPMN 2.0 konstrukcje zostały podzielone na pięć kategorii: Obiekty przepływów (ang. Flow Objects), Obiekty łączące (ang. Connecting Objects), Dane (ang. Data), Obszary odpowiedzialności (ang. Swimlanes), Artefakty (ang. Artifacts). Dla każdej konstrukcji podano notację graficzną oraz krótki opis jej działania. Zapraszamy do obejrzenia filmów oraz przeczytania fragmentów skryptu, dotyczących wybranych konstrukcji BPMN, prezentowanych podczas prowadzonych przez z nas szkoleń z BPMN 2.0.

Użyte terminy zostały przez nas przetłumaczone z oryginalnych nazw, podanych w standardzie BPMN 2.0. Zestawienie przetłumaczonych pojęć znajduje się w dokumencie Terminologia BPMN 2.0.

Uzupełnieniem opisu współpracy w BPMN 2.0 są modele decyzyjne, które pozwalają na oddzielenie logiki decyzyjnej od przebiegów procesów biznesowych, zwiększając ich elastyczność na zmiany. Podejmowanie decyzji na diagramach BPMN jest przedstawiane za pomocą czynności oraz bramy, wskazującej odpowiednie działania w zależności od podjętej decyzji. Konstrukcją dedykowaną działaniom wnioskowania na podstawie danych wejściowych jest zadanie reguły biznesowej, które zostało wprowadzone w wersji 2.0 standardu BPMN, jako odpowiedź na znaczącą rolę reguł biznesowych w modelowaniu procesów.

 

Do pobrania

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Plakat BPMN 2.0 Wersja 1.1
31 marca 2016 10:48 179 KB 2554

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...