BPMN Poster


Plakat BPMN 2.0 – Współpraca

Plakat BPMN 2.0 stanowi zbiór konstrukcji standardu Business Process Model and Notation 2.0, wykorzystywanych w opisach procesów współpracy (ang. Collaboration).  W standardzie BPMN 2.0 konstrukcje zostały podzielone na pięć kategorii: Obiekty przepływów (ang. Flow Objects), Obiekty łączące (ang. Connecting Objects), Dane (ang. Data), Obszary odpowiedzialności (ang. Swimlanes), Artefakty (ang. Artifacts). Dla każdej konstrukcji podano notację graficzną oraz krótki opis jej działania. Zapraszamy do obejrzenia filmów oraz przeczytania fragmentów skryptu, dotyczących wybranych konstrukcji BPMN, prezentowanych podczas prowadzonych przez z nas szkoleń z BPMN 2.0.

Użyte terminy zostały przez nas przetłumaczone z oryginalnych nazw, podanych w standardzie BPMN 2.0. Zestawienie przetłumaczonych pojęć znajduje się w dokumencie Terminologia BPMN 2.0.

Uzupełnieniem opisu współpracy w BPMN 2.0 są modele decyzyjne, które pozwalają na oddzielenie logiki decyzyjnej od przebiegów procesów biznesowych, zwiększając ich elastyczność na zmiany. Podejmowanie decyzji na diagramach BPMN jest przedstawiane za pomocą czynności oraz bramy, wskazującej odpowiednie działania w zależności od podjętej decyzji. Konstrukcją dedykowaną działaniom wnioskowania na podstawie danych wejściowych jest zadanie reguły biznesowej, które zostało wprowadzone w wersji 2.0 standardu BPMN, jako odpowiedź na znaczącą rolę reguł biznesowych w modelowaniu procesów.

 

Do pobrania

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Plakat BPMN 2.0 Wersja 1.1
31 marca 2016 10:48 179 KB 2056

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...