DMN Poster


Plakat DMN Modele decyzyjne

OMG DMN (ang. Decision Model and Notation) został opracowany z myślą o wprowadzeniu systematyki zarówno w sposobie myślenia o decyzjach biznesowych, jak i ujednoliceniu metod ich opisywania.
Standard DMN może znaleźć zastosowanie w pracach analitycznych, bez względu na docelowy sposób wykorzystania decyzji, czy to jako elementów czysto analitycznych, uszczegóławiających modele procesów biznesowych, składowych procedur operacyjnych, czy też integralnych części rozwiązań IT, automatyzujących proces podejmowania decyzji w dedykowanych narzędziach informatycznych. Zobacz film, prezentujący dlaczego warto stosować modele decyzyjne w opisach procesów biznesowych.

Modele decyzyjne, opracowane zgodnie ze standardem DMN, składają się z dwóch poziomów:

  • poziomu wymagań decyzyjnych (ang. Decision Requirements Level, DRL), opisującego strukturę obszarów podejmowania decyzji;
  • poziomu logiki decyzyjnej (ang. Decision Logic Level, DLL), opisującego sposób wyznaczania decyzji przez definiowanie wyrażeń dla nich oraz powiązanych z nimi modeli wiedzy biznesowej.

Plakat DMN Modele decyzyjne zawiera opis konstrukcji, będących składowymi obu poziomów modeli decyzyjnych. Na poziomie wymagań decyzyjnych przedstawione konstrukcje służą do opracowania grafu DRG, który pozwala na spojrzenie z „lotu ptaka” na model decyzyjny, bez wnikania w szczegóły wyznaczania decyzji. Natomiast na poziomie logiki decyzyjnej poszczególne elementy grafu DRG są definiowane za pomocą wyrażeń, przyjmujących jedną z trzech postaci: wyrażenia tekstowego, wywołania oraz tabeli decyzyjnej.

Uzupełnieniem plakatu DMN jest plakat języka FEEL, który pozwala na formalny zapis wyrażeń logiki decyzyjnej opracowywanych modeli decyzyjnych.

 

Do pobrania

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Plakat DMN Modele decyzyjne standardu DMN
7 marca 2016 17:37 124 KB 1954

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...