DMN Poster


Plakat DMN Modele decyzyjne

OMG DMN (ang. Decision Model and Notation) został opracowany z myślą o wprowadzeniu systematyki zarówno w sposobie myślenia o decyzjach biznesowych, jak i ujednoliceniu metod ich opisywania.
Standard DMN może znaleźć zastosowanie w pracach analitycznych, bez względu na docelowy sposób wykorzystania decyzji, czy to jako elementów czysto analitycznych, uszczegóławiających modele procesów biznesowych, składowych procedur operacyjnych, czy też integralnych części rozwiązań IT, automatyzujących proces podejmowania decyzji w dedykowanych narzędziach informatycznych. Zobacz film, prezentujący dlaczego warto stosować modele decyzyjne w opisach procesów biznesowych.

Modele decyzyjne, opracowane zgodnie ze standardem DMN, składają się z dwóch poziomów:

  • poziomu wymagań decyzyjnych (ang. Decision Requirements Level, DRL), opisującego strukturę obszarów podejmowania decyzji;
  • poziomu logiki decyzyjnej (ang. Decision Logic Level, DLL), opisującego sposób wyznaczania decyzji przez definiowanie wyrażeń dla nich oraz powiązanych z nimi modeli wiedzy biznesowej.

Plakat DMN Modele decyzyjne zawiera opis konstrukcji, będących składowymi obu poziomów modeli decyzyjnych. Na poziomie wymagań decyzyjnych przedstawione konstrukcje służą do opracowania grafu DRG, który pozwala na spojrzenie z „lotu ptaka” na model decyzyjny, bez wnikania w szczegóły wyznaczania decyzji. Natomiast na poziomie logiki decyzyjnej poszczególne elementy grafu DRG są definiowane za pomocą wyrażeń, przyjmujących jedną z trzech postaci: wyrażenia tekstowego, wywołania oraz tabeli decyzyjnej.

Uzupełnieniem plakatu DMN jest plakat języka FEEL, który pozwala na formalny zapis wyrażeń logiki decyzyjnej opracowywanych modeli decyzyjnych.

? Powrót do Narzędziownika

 

Do pobrania

Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
pdf Plakat DMN Modele decyzyjne standardu DMN
7 marca 2016 17:37 124 KB 1788

Agenda spotkania

Wpis dotyczy metody planowania przebiegu spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of...

Przygotowanie spotkania

Wpis dotyczy metody planowania przebiegu spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of...

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).

RuleSpeak Tabulation – Primer

Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? (ang. the following) jest używane do łączenia wielu warunków w pojedyncze wyrażenie. W przeciwnym przypadku warunki musiałyby być zapisane z wykorzystaniem:
?spójników: ?i? albo ?lub” (taki zapis jest zwykle trudniejszy do zrozumienia dla specjalistów dziedzinowych) albo
?wielu wyrażeń (zwykle liczba reguł biznesowych, którymi trzeba zarządzać w organizacji jest znacząca, dlatego też, zasadne jest redukowanie tej liczby).

RuleSpeak Sentence forms

Szablonem Zdania (ang. Sentence Form) nazywamy wzorzec zdania w języku naturalnym, znajdujący zastosowanie w specyfikowaniu Wytycznych (Reguł biznesowych, Wskazówek) w sposób spójny i ustrukturyzowany. Każdy z Szablonów Zdania jest przeznaczony do konstruowania określonego rodzaju Wytycznych.