DMN Poster


Plakat DMN Modele decyzyjne

OMG DMN (ang. Decision Model and Notation) został opracowany z myślą o wprowadzeniu systematyki zarówno w sposobie myślenia o decyzjach biznesowych, jak i ujednoliceniu metod ich opisywania.
Standard DMN może znaleźć zastosowanie w pracach analitycznych, bez względu na docelowy sposób wykorzystania decyzji, czy to jako elementów czysto analitycznych, uszczegóławiających modele procesów biznesowych, składowych procedur operacyjnych, czy też integralnych części rozwiązań IT, automatyzujących proces podejmowania decyzji w dedykowanych narzędziach informatycznych. Zobacz film, prezentujący dlaczego warto stosować modele decyzyjne w opisach procesów biznesowych.

Modele decyzyjne, opracowane zgodnie ze standardem DMN, składają się z dwóch poziomów:

  • poziomu wymagań decyzyjnych (ang. Decision Requirements Level, DRL), opisującego strukturę obszarów podejmowania decyzji;
  • poziomu logiki decyzyjnej (ang. Decision Logic Level, DLL), opisującego sposób wyznaczania decyzji przez definiowanie wyrażeń dla nich oraz powiązanych z nimi modeli wiedzy biznesowej.

Plakat DMN Modele decyzyjne zawiera opis konstrukcji, będących składowymi obu poziomów modeli decyzyjnych. Na poziomie wymagań decyzyjnych przedstawione konstrukcje służą do opracowania grafu DRG, który pozwala na spojrzenie z „lotu ptaka” na model decyzyjny, bez wnikania w szczegóły wyznaczania decyzji. Natomiast na poziomie logiki decyzyjnej poszczególne elementy grafu DRG są definiowane za pomocą wyrażeń, przyjmujących jedną z trzech postaci: wyrażenia tekstowego, wywołania oraz tabeli decyzyjnej.

Uzupełnieniem plakatu DMN jest plakat języka FEEL, który pozwala na formalny zapis wyrażeń logiki decyzyjnej opracowywanych modeli decyzyjnych.

 

Do pobrania

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Plakat DMN Modele decyzyjne standardu DMN
7 marca 2016 17:37 124 KB 3588

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...