DMN FEEL Poster

Plakat DMN Definiowanie wyrażeń DMN w języku FEEL

Język FEEL (Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modeli decyzyjnych standardu OMG DMN (Decision Model and Notation).

Podstawowe cechy języka FEEL:

  • wbudowane typy danych,
  • nazwy kwalifikowane,
  • operatory porównania, logiczne, arytmetyczne,
  • zaawansowane funkcje bazujące na kolekcjach (ang. Collection) i tekstach (ang. String),
  • instrukcje warunkowe,
  • filtrowanie kolekcji.

DMN FEEL Poster przedstawia opis typów danych, podstawowych instrukcji, operatorów oraz zaawansowanych funkcji języka FEEL.

 

Do pobrania

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf DMN FEEL Poster Definiowanie wyrażeń DMN w języku FEEL
1 marca 2016 12:40 342 KB 1984

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...