Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? (ang. the following) jest używane do łączenia wielu warunków w pojedyncze wyrażenie. W przeciwnym przypadku warunki musiałyby być zapisane z wykorzystaniem:

  • spójników: ?i? albo ?lub” (taki zapis jest zwykle trudniejszy do zrozumienia dla specjalistów dziedzinowych) albo
  • wielu wyrażeń (zwykle liczba reguł biznesowych, którymi trzeba zarządzać w organizacji jest znacząca, dlatego też, zasadne jest redukowanie tej liczby).

Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? występuje zawsze razem z:

  1. listą, wciętych względem marginesu, punktów ? warunków,
  2. określeniem progu wskazującego, ile spośród tych warunków musi być spełnionych.

Przykładowe definicje progów to: ?wszystkie następujące? (ang. all the following) lub ?co najmniej jeden z następujących? (ang. any of the following).

Lista punktów w RuleSpeak nie zastępuje, ani też nie stanowi substytutu tablic decyzyjnych. Jeżeli tablica decyzyjna może być użyta do reprezentacji reguły biznesowej, to powinna być użyta. Aczkolwiek, bardzo duża liczba reguł biznesowych nie może być przedstawiona w postaci tablicy.

Do pobrania

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf RuleSpeak Tabulation Primer 2 marca 2015 14:38 713 KB 1278

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...