Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie

warsztat

Cel szkolenia

Celem warsztatu jest utrwalenie i uzupełnienie umiejętności systematycznej specyfikacji i dokumentacji systemu informatycznego z wykorzystaniem standardów OMG (języka UML, OCL, SysML) oraz nabycie praktycznych umiejętności efektywnej pracy z narzędziem do modelowania. Materiał omawiany w trakcie warsztatów jest osadzony w kontekście wypracowanej w firmie AION metodyki prowadzenia analizy systemowej. Pozwala to słuchaczom poznać proces projektowania złożonych systemów informatycznych oraz dobre praktyki wypracowane w tym obszarze. Samodzielna realizacja poszczególnych zadań umożliwia weryfikację zrozumienia i opanowania przez uczestników przekazywanych technik.

Efekty szkolenia

Podczas warsztatu uczestnicy utrwalają i uzupełniają umiejętności: opisywania, definiowanych przez biznes, wymagań funkcjonalnych; modelowania funkcjonalności systemu z punktu widzenia realizacji wymagań; specyfikowania zawartości informacyjnej systemu; modelowania dynamicznych aspektów systemu. Dzięki prezentacji praktycznych aspektów uwzględnionych standardów (notacji UML, OCL, SysML) uczestnicy zdobywają umiejętność doboru odpowiednich środków (konstrukcji) służących do rozwiązywania pojawiających się problemów na różnych etapach procesu produkcyjnego.

Forma zajęć

Zajęcia mają charakter warsztatowy, opierają się na jednym studium przypadku (wskazanym temacie wiodącym). Różne aspekty analizy ćwiczone są w narzędziu, na przykładzie opracowywania modelu systemu informatycznego w zespołach 2 lub 3 ? osobowych. Do realizacji projektu wykorzystywane jest narzędzie modelowania CASE ? Visual Paradigm.

?

Wymagana wiedza

Podstawy notacji UML
?

Narzędzie

Visual Paradigm
}

Czas trwania

3 dni
?

Cena

2850 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania