WYMAGANIA I PRZYPADKI UŻYCIA

WPROWADZENIE

W metodyce OMNIS przypadki użycia są deklaracją funkcjonalności określonego systemu, mającą na celu realizację postawionych na etapie analizy biznesowej wymagań funkcjonalnych. Oznacza to, iż w większości sytuacji, przypadek użycia powinien być skojarzony z wymaganiami funkcjonalnymi, z których spora część będzie skojarzona z krokami procesów biznesowych. Koncepcyjnie można uznać, iż relacje te określają biznesowy, niekwestionowany cel przypadku użycia.

W praktyce oznacza to, iż opracowany na etapie analizy biznesowej diagram wymagań, zostaje uzupełniony – zidentyfikowane wymagania biznesu (a w konsekwencji akcje procesów biznesowych, które stanowią źródło tych wymagań) zostają powiązane z przypadkami użycia, które mają za zadanie opisać sposób realizacji oczekiwanej funkcjonalności. Powiązanie ma znaczenie pragmatyczne – ustanawia zależność pomiędzy elementami opisu funkcjonowania organizacji a elementami opisu funkcjonalności tworzonego systemu, umożliwiając tym samym śledzenie wpływu zmian dokonanych na poziomie organizacji na projektowany system. Przyjęte rozwiązanie gwarantuje, iż opracowany model i zestaw wymagań stanowią spójną, wzajemnie wpływającą na siebie strukturę, pozwalającą na sprawne przeprowadzenie przedsięwzięcia budowy systemu IT.

Powyższy rysunek prezentuje koncepcję tego kroku metodyki. Na etapie analizy biznesowej ustalono, iż dany krok procesu biznesowego będzie mógł być realizowany zgodnie z oczekiwaniami, tylko wówczas, gdy środowisko IT udostępni określoną funkcjonalność, opisaną trzema wymaganiami. Informacja ta została opisana zależnościąami o stereotyoie <<refine>> łączącymi krok procesy z wymaganiami.  Na etapie analizy systemowej, diagram uzupełniany jest o przypadki użycia (w tym konkretnym rozwiązaniu – jednym) i ich powiązania z wymaganiami. Powiązania są reprezentowane przez zależności o stereotypie <<satisfy>>. Sposób realizacji deklarowanej funkcjonalności będzie opisany zgodnie z zasadami analizy odpowiedzialności.

Rola techniki w metodyce OMNIS

Wyprowadzenie przypadków użycia z wymagań funkcjonalnych skojarzonych z krokami procesów biznesowych stanowi kluczowy element metodyki OMNIS w zakresie zapewnienia śladowania wymagań funkcjonalnych pomiędzy etapami procesu wytwórczego.

Wykorzystywane języki i narzędzia

Wykorzystywanym w OMNIS środkiem wyrazu, są diagramy wymagań (SysML) bądź ich odpowiedniki.

UŻYTECZNE TECHNIKI

AS Wymagania dla przypadków użycia

utworzone przez | kwi 28, 2022

AS Wymagania dla przypadków użycia

utworzone przez | kwi 28, 2022

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...