EVALEO jest autorską metodyką oceny kompetencji, którą opracowaliśmy, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i projektów doradczych oraz opierając się o uznane na świecie koncepcje, dotyczące rozwoju pracowników. W znacznej mierze metodyka EVALEO umożliwia przeprowadzenie oceny kompetencji pracowników w kontekście ich udziału w szkoleniach i innych działaniach rozwojowych. Tym samym daje wytyczne, w jaki sposób planować szkolenia i mierzyć ich efektywność na kilku poziomach oceny (zgodnie z modelem Donalda Kirkpatricka).

?

Metodyka

Metodyka ewaluacji działań szkoleniowych EVALEO powstała w oparciu o dobre praktyki zarządzania kompetencjami, koncepcję procesu szkoleniowego Lesliego Rae, model oceny programu szkoleniowego Donalda L. Kirkpatricka oraz zalecenia i dobre praktyki proponowane w obszarze Human Performance Technology.
?

Platforma IT

EVALEO to unikatowa na rynku platforma IT, która wspiera proces oceny kompetencji pracowników i oceny efektywności szkoleń. EVALEO jest autorskim rozwiązaniem utworzonym i nieustannie rozwijanym przez zespół AION.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...