EVALEO jest autorską metodyką oceny kompetencji, którą opracowaliśmy, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i projektów doradczych oraz opierając się o uznane na świecie koncepcje, dotyczące rozwoju pracowników. W znacznej mierze metodyka EVALEO umożliwia przeprowadzenie oceny kompetencji pracowników w kontekście ich udziału w szkoleniach i innych działaniach rozwojowych. Tym samym daje wytyczne, w jaki sposób planować szkolenia i mierzyć ich efektywność na kilku poziomach oceny (zgodnie z modelem Donalda Kirkpatricka).

?

Metodyka

Metodyka ewaluacji działań szkoleniowych EVALEO powstała w oparciu o dobre praktyki zarządzania kompetencjami, koncepcję procesu szkoleniowego Lesliego Rae, model oceny programu szkoleniowego Donalda L. Kirkpatricka oraz zalecenia i dobre praktyki proponowane w obszarze Human Performance Technology.
?

Platforma IT

EVALEO to unikatowa na rynku platforma IT, która wspiera proces oceny kompetencji pracowników i oceny efektywności szkoleń. EVALEO jest autorskim rozwiązaniem utworzonym i nieustannie rozwijanym przez zespół AION.

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...