Nasz zespół

Wiedza poparta doświadczeniem

Dorota Dałkowska

Konsultant w zakresie strategii. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej oraz londyńskiej Business School University of Greenwich. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w opracowywaniu strategii dla organizacji różnej wielkości, począwszy od korporacji, na lokalnych stowarzyszeniach zakończywszy. Członek Zarządu AION.

 • Definiowanie strategii 94% 94%
 • Analizy marketingowe 80% 80%
 • Facylitowane warsztaty strategiczne 75% 75%

Artur Kasprzyk

Ekspert w dziedzinie modelowania procesów biznesowych oraz technik analizy systemów informatycznych; autoryzowany konsultant Select Business Solution Ltd. (metodyka wytwarzania systemów informatycznych) oraz Pritchett Ltd. (usprawnianie procesów biznesowych). Prezes zarządu AION, wieloletni Członek Zarządu Stowarzyszenia IIBA WPC.

 • Budowanie architektury biznesowej 60% 60%
 • Usprawnianie procesów biznesowych 82% 82%
 • Specyfikowanie wymagań wobec IT 90% 90%
 • Facylitowane warsztaty analityczne 90% 90%

 Jarosław Świerczek

Ekspert w dziedzinie szacowania złożoności oprogramowania, zarządzania projektami, analizy biznesowej oraz projektowania i zarządzania procesem wytwórczym oprogramowania. Absolwent Politechniki Gliwickiej. Propagator stosowania zwinnych technik do zarządzania zespołami.

 • Szacowanie złożoności oprogramowania 95% 95%
 • SCRUM 75% 75%
 • Zarządzanie procesem wytwórczym oprogramowania 90% 90%

Jolanta Korczowska-Jankowiak

Ekspert w zakresie komunikacji interpersonalnej, zarządzania grupą, umiejętności negocjacyjnych, facylitacyjnych  oraz asertywności. Jest współautorką metody służącej ocenie kompetencji pracowniczych, przydatnej do planowania rozwoju pracowników, przeprowadzania ocen i rekrutacji nowych kadr.

 • Warsztaty facylitacyjne 95% 95%
 • Asertywne zarządzanie 84% 84%
 • Efektywna komunikacja 86% 86%

Martyn Ould

Niezależny konsultant z 35letnim doświadczeniem w obszarze modelowania procesów biznesowych. Autor metodyki Riva (opisana w książce Business Process Management – A Rigorous Approach BCS, 2005). Martyn Ould jest wykładowcą na Oxford University oraz członkiem British Computer Society.

 • Business Process Architecture 100% 100%
 • Role Activity Diagram 100% 100%
 • Metodyka Riva 100% 100%

Howard Podeswa

Niezależny konsultant; członek zespołu tworzącego BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) w ramach IIBA. Autor książki ?The Business Analyst’s Handbook? uważanej dziś za swoisty elementarz, przedstawiający techniki i narzędzia stosowane w analizie biznesowej oraz najlepsze praktyki, ze szczególnym uwzględnieniem ITIL, UML i BPMN oraz praktycznego przewodnika w zakresie stosowania języka UML 2 w analizie ?UML for the IT Business Analyst?.

 • BABOK 2.0 90% 90%
 • BPMN 2.0 90% 90%
 • UML 90% 90%

Agenda spotkania

Wpis dotyczy metody planowania przebiegu spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of...

Przygotowanie spotkania

Wpis dotyczy metody planowania przebiegu spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of...

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).

RuleSpeak Tabulation – Primer

Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? (ang. the following) jest używane do łączenia wielu warunków w pojedyncze wyrażenie. W przeciwnym przypadku warunki musiałyby być zapisane z wykorzystaniem:
?spójników: ?i? albo ?lub” (taki zapis jest zwykle trudniejszy do zrozumienia dla specjalistów dziedzinowych) albo
?wielu wyrażeń (zwykle liczba reguł biznesowych, którymi trzeba zarządzać w organizacji jest znacząca, dlatego też, zasadne jest redukowanie tej liczby).

RuleSpeak Sentence forms

Szablonem Zdania (ang. Sentence Form) nazywamy wzorzec zdania w języku naturalnym, znajdujący zastosowanie w specyfikowaniu Wytycznych (Reguł biznesowych, Wskazówek) w sposób spójny i ustrukturyzowany. Każdy z Szablonów Zdania jest przeznaczony do konstruowania określonego rodzaju Wytycznych.