Nasz zespół

Wiedza poparta doświadczeniem

Dorota Dałkowska

Konsultant w zakresie strategii. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej oraz londyńskiej Business School University of Greenwich. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w opracowywaniu strategii dla organizacji różnej wielkości, począwszy od korporacji, na lokalnych stowarzyszeniach zakończywszy. Członek Zarządu AION.

 • Definiowanie strategii 94% 94%
 • Analizy marketingowe 80% 80%
 • Facylitowane warsztaty strategiczne 75% 75%

Artur Kasprzyk

Ekspert w dziedzinie modelowania procesów biznesowych oraz technik analizy systemów informatycznych; autoryzowany konsultant Select Business Solution Ltd. (metodyka wytwarzania systemów informatycznych) oraz Pritchett Ltd. (usprawnianie procesów biznesowych). Prezes zarządu AION, wieloletni Członek Zarządu Stowarzyszenia IIBA WPC.

 • Budowanie architektury biznesowej 60% 60%
 • Usprawnianie procesów biznesowych 82% 82%
 • Specyfikowanie wymagań wobec IT 90% 90%
 • Facylitowane warsztaty analityczne 90% 90%

 Jarosław Świerczek

Ekspert w dziedzinie szacowania złożoności oprogramowania, zarządzania projektami, analizy biznesowej oraz projektowania i zarządzania procesem wytwórczym oprogramowania. Absolwent Politechniki Gliwickiej. Propagator stosowania zwinnych technik do zarządzania zespołami.

 • Szacowanie złożoności oprogramowania 95% 95%
 • SCRUM 75% 75%
 • Zarządzanie procesem wytwórczym oprogramowania 90% 90%

Jolanta Korczowska-Jankowiak

Ekspert w zakresie komunikacji interpersonalnej, zarządzania grupą, umiejętności negocjacyjnych, facylitacyjnych  oraz asertywności. Jest współautorką metody służącej ocenie kompetencji pracowniczych, przydatnej do planowania rozwoju pracowników, przeprowadzania ocen i rekrutacji nowych kadr.

 • Warsztaty facylitacyjne 95% 95%
 • Asertywne zarządzanie 84% 84%
 • Efektywna komunikacja 86% 86%

Martyn Ould

Niezależny konsultant z 35letnim doświadczeniem w obszarze modelowania procesów biznesowych. Autor metodyki Riva (opisana w książce Business Process Management – A Rigorous Approach BCS, 2005). Martyn Ould jest wykładowcą na Oxford University oraz członkiem British Computer Society.

 • Business Process Architecture 100% 100%
 • Role Activity Diagram 100% 100%
 • Metodyka Riva 100% 100%

Howard Podeswa

Niezależny konsultant; członek zespołu tworzącego BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) w ramach IIBA. Autor książki ?The Business Analyst’s Handbook? uważanej dziś za swoisty elementarz, przedstawiający techniki i narzędzia stosowane w analizie biznesowej oraz najlepsze praktyki, ze szczególnym uwzględnieniem ITIL, UML i BPMN oraz praktycznego przewodnika w zakresie stosowania języka UML 2 w analizie ?UML for the IT Business Analyst?.

 • BABOK 2.0 90% 90%
 • BPMN 2.0 90% 90%
 • UML 90% 90%

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...