Wzorzec (post-conditioned actor action)

We wpisie omówiono konwencję modelowania sytuacji, w której próba wykonania przez aktora określonej akcji moż się nie powieść z uwagi na niespełnienie wszystkich warunków końcowych (na przykład, niepoprawnie podany NIP i PESEL w trakcie wypełniania...

Konwencja (service invocation)

We wpisie omówiono konwencję wywołania usługi. Konwencja będzie przydatna zarówno do opisu usług pozwalających na integrację aplikacji jak i aplikacji opartych o architekturę mikrousługową.Informacje ogólneCel Stworzenie jednolitego sposobu odwoływania się do usług....

Konwencja (service)

We wpisie omówiono konwencję pozwalającą stworzyć analityczny opis usługi. Konwencja będzie przydatna zarówno do opisu usług pozwalających na integrację aplikacji jak i aplikacji opartych o architekturę mikrousługową. Informacje ogólneCel Stworzenie spójnego modelu...

Konwencja (use-case local variable)

We wpisie omówiono konwencję pozwalającą jawnie zdefiniować zmienną lokalną i odwoływać się do jej wartości w ramach realizacji przypadku użycia.Informacje ogólneCel Zmniejszenie złożoności diagramów aktywności poprzez  jawne deklarowanie zmiennych wykorzystywanych w...

Wzorzec (dynamic multi-role user)

We wpisie omówiono wzorzec służący do modelowania rół użytkowników dla sytuacji, gdy użytkownik może pełnić wiele ról w systemie i może je zmienić.Informacje ogólneCel Umożliwienie jawnego wskazania możliwych do pełnienia w systemie ról przez użytkownika, w sytuacji,...

Wzorzec (multi-role user)

We wpisie omówiono wzorzec służący do modelowania rół użytkowników dla sytuacji, gdy użytkownik może pełnić wiele ról w systemie i nie może ich zmienić.Informacje ogólneCel Umożliwienie jawnego wskazania możliwych do pełnienia w systemie ról przez użytkownika, w...

Wzorzec (single-role user)

We wpisie omówiono wzorzec służący do modelowania rół użytkowników dla sytuacji, gdy użytkownik może pełnić tylko jedną rolę w systemie i nie może jej zmienić.Informacje ogólneCel Umożliwienie jawnego wskazania możliwych do pełnienia w systemie ról przez użytkownika,...

Konwencja [call action]

We wpisie wyjaśniono intencję konwencji oraz pokazano w jaki sposób zastosować konwencję wyzwalacza na maszynie stanów, będącego wywolaniem akcji na diagramie aktywności, w narzędzi Visual Paradigm.Informacje ogólneKonwencja (call action) służy do powiązania elementów...

Maszyny stanów modelu informacyjnego systemu

We wpisie opisano podstawowe konstrukcje języka UML wykorzystywane do tworzenia maszyn stanów w ramach modelu informacyjnego systemu.Informacje ogólneTechnika tworzenia maszyn stanów na etapie analizy systemowej jest rekomendowana w metodyce OMNIS w sytuacjach, gdy...

Podstawowe konstrukcje Modelu Informacyjnego Systemu

We wpisie opisano podstawowe konstrukcje języka UML wykorzystywane do tworzenia modelu informacyjnego systemu.Informacje ogólneNiniejszy wpis zawiera najbardziej użyteczne dla etapu analizy systemowej konstrukcje języka UML w zakresie diagramu klas. Wybór konstrukcji...