Konwencja (multi-system requirements realization)

We wpisie wyjaśniono sposób, w jaki można usystematyzować śladowanie wymagań biznesu wobec IT w stosunku do wielu systemów, które będą uczestniczyły w ich realizacji.Informacje ogólneKonwencja (multi-system requirements realization) ma na celu zaproponowanie...

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...

Wzorzec (post-conditioned actor action)

We wpisie omówiono konwencję modelowania sytuacji, w której próba wykonania przez aktora określonej akcji moż się nie powieść z uwagi na niespełnienie wszystkich warunków końcowych (na przykład, niepoprawnie podany NIP i PESEL w trakcie wypełniania...

Konwencja (service invocation)

We wpisie omówiono konwencję wywołania usługi. Konwencja będzie przydatna zarówno do opisu usług pozwalających na integrację aplikacji jak i aplikacji opartych o architekturę mikrousługową.Informacje ogólneCel Stworzenie jednolitego sposobu odwoływania się do usług....

Konwencja (service)

We wpisie omówiono konwencję pozwalającą stworzyć analityczny opis usługi. Konwencja będzie przydatna zarówno do opisu usług pozwalających na integrację aplikacji jak i aplikacji opartych o architekturę mikrousługową. Informacje ogólneCel Stworzenie spójnego modelu...

Konwencja (use-case local variable)

We wpisie omówiono konwencję pozwalającą jawnie zdefiniować zmienną lokalną i odwoływać się do jej wartości w ramach realizacji przypadku użycia.Informacje ogólneCel Zmniejszenie złożoności diagramów aktywności poprzez  jawne deklarowanie zmiennych wykorzystywanych w...

Wzorzec (dynamic multi-role user)

We wpisie omówiono wzorzec służący do modelowania rół użytkowników dla sytuacji, gdy użytkownik może pełnić wiele ról w systemie i może je zmienić.Informacje ogólneCel Umożliwienie jawnego wskazania możliwych do pełnienia w systemie ról przez użytkownika, w sytuacji,...

Wzorzec (multi-role user)

We wpisie omówiono wzorzec służący do modelowania rół użytkowników dla sytuacji, gdy użytkownik może pełnić wiele ról w systemie i nie może ich zmienić.Informacje ogólneCel Umożliwienie jawnego wskazania możliwych do pełnienia w systemie ról przez użytkownika, w...

Wzorzec (single-role user)

We wpisie omówiono wzorzec służący do modelowania rół użytkowników dla sytuacji, gdy użytkownik może pełnić tylko jedną rolę w systemie i nie może jej zmienić.Informacje ogólneCel Umożliwienie jawnego wskazania możliwych do pełnienia w systemie ról przez użytkownika,...

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...