Use Case Slice oraz Use Case Story

Wpis opisuje sposób wykorzystania koncepcji Use Case Slice oraz Use Case Story w metodyce OMNIS.Informacje ogólneCel Wraz z popularyzacją podejścia zwinnego do wytwarzania oprogramowania, do arsenału analityków dostarczone zostały takie środkia jak Backlog, Epic, czy...

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Powiązanie Modelu Informacyjnego Systemu z Modelem pojęć

We wpisie zaprezentowano sposób łączenia elementów modeli informacyjnych systemów informatycznych z elementami korporacyjnego modelu pojęć.Informacje ogólneCel W dużych organizacjach o złożonej strukturze rozwiązan IT wspierającej procesy biznesowe organizacji,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Scenariusz: Warsztatowe rozwiązanie problemu

Wpis prezentuje przykładowy scenariusz przeprowadzenia procesu grupowego, mającego na celu rozwiązanie określonego problemu. Konieczność rozwiązania problemów występujących w organizacji jest jedną z częstszych przyczyń organizowania spotkań czy warsztatów. W ramach...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...

Analiza Przyczyn Źródłowych – 5 Why

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik wyszukiwania przyczyn źródłowych określonego problemu - 5Why.Technika 5 Why pomaga określić przyczynę problemu lub defektu, zadając kilkukrotnie pytanie „dlaczego?”. Każde pytanie prowadzi do odpowiedzi oraz...

Analiza przyczyn źródłowych – Ishikawa Diagram

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik wyszukiwania przyczyn źródłowych określonego problemu.Diagram Ishikawy jest techniką wyszukiwania źródłowych przyczyn problemu, która podpowiada kategorie, od jakich można rozpocząć analizę. Po zidentyfikowaniu...

Konwencja (multi-system requirements realization)

We wpisie wyjaśniono sposób, w jaki można usystematyzować śladowanie wymagań biznesu wobec IT w stosunku do wielu systemów, które będą uczestniczyły w ich realizacji.Informacje ogólneKonwencja (multi-system requirements realization) ma na celu zaproponowanie...

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...