Konwencja RIVA (business entities i units of work)

We wpisie omówiono konwencję opisu pierwszych etapów konstrukcji architektury procesów w języku UML.Informacje ogólneCel Stworzenie jednolitego sposobu odwoływania się do usług. Motywacja Usystematyzowanie podejścia do opisu usług. Zastosowanie Wzorzec został...

Wzorzec (post-conditioned actor action)

We wpisie omówiono konwencję modelowania sytuacji, w której próba wykonania przez aktora określonej akcji moż się nie powieść z uwagi na niespełnienie wszystkich warunków końcowych (na przykład, niepoprawnie podany NIP i PESEL w trakcie wypełniania...

Konwencja (service)

We wpisie omówiono konwencję pozwalającą stworzyć analityczny opis usługi. Konwencja będzie przydatna zarówno do opisu usług pozwalających na integrację aplikacji jak i aplikacji opartych o architekturę mikrousługową. Informacje ogólneCel Stworzenie spójnego modelu...

Konwencja (use-case local variable)

We wpisie omówiono konwencję pozwalającą jawnie zdefiniować zmienną lokalną i odwoływać się do jej wartości w ramach realizacji przypadku użycia.Informacje ogólneCel Zmniejszenie złożoności diagramów aktywności poprzez  jawne deklarowanie zmiennych wykorzystywanych w...

Wzorzec (dynamic multi-role user)

We wpisie omówiono wzorzec służący do modelowania rół użytkowników dla sytuacji, gdy użytkownik może pełnić wiele ról w systemie i może je zmienić.Informacje ogólneCel Umożliwienie jawnego wskazania możliwych do pełnienia w systemie ról przez użytkownika, w sytuacji,...

Wzorzec (multi-role user)

We wpisie omówiono wzorzec służący do modelowania rół użytkowników dla sytuacji, gdy użytkownik może pełnić wiele ról w systemie i nie może ich zmienić.Informacje ogólneCel Umożliwienie jawnego wskazania możliwych do pełnienia w systemie ról przez użytkownika, w...

Wzorzec (single-role user)

We wpisie omówiono wzorzec służący do modelowania rół użytkowników dla sytuacji, gdy użytkownik może pełnić tylko jedną rolę w systemie i nie może jej zmienić.Informacje ogólneCel Umożliwienie jawnego wskazania możliwych do pełnienia w systemie ról przez użytkownika,...

Konwencja [call action]

We wpisie wyjaśniono intencję konwencji oraz pokazano w jaki sposób zastosować konwencję wyzwalacza na maszynie stanów, będącego wywolaniem akcji na diagramie aktywności, w narzędzi Visual Paradigm.Informacje ogólneKonwencja (call action) służy do powiązania elementów...

Maszyny stanów modelu informacyjnego systemu

We wpisie opisano podstawowe konstrukcje języka UML wykorzystywane do tworzenia maszyn stanów w ramach modelu informacyjnego systemu.Informacje ogólneTechnika tworzenia maszyn stanów na etapie analizy systemowej jest rekomendowana w metodyce OMNIS w sytuacjach, gdy...

Podstawowe konstrukcje Modelu Informacyjnego Systemu

We wpisie opisano podstawowe konstrukcje języka UML wykorzystywane do tworzenia modelu informacyjnego systemu.Informacje ogólneNiniejszy wpis zawiera najbardziej użyteczne dla etapu analizy systemowej konstrukcje języka UML w zakresie diagramu klas. Wybór konstrukcji...