Wprowadzenie do metodyki OMNIS

Szkolenie on-line

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy o metodyce OMNIS w zakresie analizy biznesowej oraz analizy systemowej.

Zakres tematyczny:

 • Założenia metodyki OMNIS,
 • Analiza biznesowa:
  • Architektura procesów biznesowych,
  • Przebiegi procesów biznesowych,
  • Model pojęć,
  • Modele decyzyjne oraz reguły biznesowe,
  • Wzajemne powiązania artefaktów analizy biznesowej,
 • Analiza systemowa:
  • Przypadki użycia wyprowadzone z artefaktow analizy biznesowej,
  • Analiza odpowiedzialności (przebiegi przypadków użycia),
  • Model informacyjny systemu,
  • Prototypowanie interfejsu użytkownika,
  • Wzajemne powiązania artefaktów analizy systemowej.

Efekty szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą fundamentów metodyki OMNIS, a w szczególności wzajemnych powiązań łączących różne składowe analizy biznesowej oraz systemowej. Uzyskana podczas szkolenia wiedza pozwoli ocenić, w jakim stopniu metodyka może zostać zastosowana w organizacjach, w których pracują uczestnicy.

Forma zajęć

Zajęcia są prowadzone w formie wykładu on-line (platforma internetowa Vectera) w czteroosobowych grupach, dzięki czemu możliwe będzie odniesienie się do wszystkich pytań stawianych przez uczestników.

Formularz kontaktowy dotyczący szkolenia

Terminy

2 + 3 =

?

Wymagana wiedza

Znajomość notacji UML, BPMN pozwolą na szybsze przyswojenie materiału.

}

Czas trwania

4 godziny

Cena

500 zł

Najbliższe terminy

15.02.2023, 16.02.2023

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...