Wprowadzenie do metodyki OMNIS

Szkolenie on-line

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy o metodyce OMNIS w zakresie analizy biznesowej oraz analizy systemowej.

Zakres tematyczny:

 • Założenia metodyki OMNIS,
 • Analiza biznesowa:
  • Architektura procesów biznesowych,
  • Przebiegi procesów biznesowych,
  • Model pojęć,
  • Modele decyzyjne oraz reguły biznesowe,
  • Wzajemne powiązania artefaktów analizy biznesowej,
 • Analiza systemowa:
  • Przypadki użycia wyprowadzone z artefaktow analizy biznesowej,
  • Analiza odpowiedzialności (przebiegi przypadków użycia),
  • Model informacyjny systemu,
  • Prototypowanie interfejsu użytkownika,
  • Wzajemne powiązania artefaktów analizy systemowej.

Efekty szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą fundamentów metodyki OMNIS, a w szczególności wzajemnych powiązań łączących różne składowe analizy biznesowej oraz systemowej. Uzyskana podczas szkolenia wiedza pozwoli ocenić, w jakim stopniu metodyka może zostać zastosowana w organizacjach, w których pracują uczestnicy.

Forma zajęć

Zajęcia są prowadzone w formie wykładu on-line (platforma internetowa Vectera) w czteroosobowych grupach, dzięki czemu możliwe będzie odniesienie się do wszystkich pytań stawianych przez uczestników.

Formularz kontaktowy dotyczący szkolenia

Terminy

12 + 3 =

?

Wymagana wiedza

Znajomość notacji UML, BPMN pozwolą na szybsze przyswojenie materiału.

}

Czas trwania

4 godziny

Cena

500 zł

Najbliższe terminy

11.08.2022, 08.09.2022

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...