Podstawy BPMN dla specjalistów dziedzinowych

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie specjalistów dziedzinowych do czynnego udziału w projektach, w ramach których modelowanie procesów biznesowych odbywa się w notacji BPMN.

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, pozwalającą na interpretację oraz weryfikację modeli procesów biznesowych, utworzonych z wykorzystaniem notacji BPMN. Uczestnicy zdobędą również wiedzę, pozwalającą na wprowadzanie podstawowych zmian do modelu, w celu wskazania analitykom biznesowym kierunków zmian w procesach.

Forma zajęć

Zajęcia będą składały się z części wykładowej (50% czasu) oraz ćwiczeniowej (50% czasu). Ostateczne proporcje mogą się różnić od zakładanych, w zależności od specyfiki grupy oraz celów szkoleniowych stawianych zajęciom przez organizację zamawiającą.

?

Wymagana wiedza

Brak
?

Narzędzie

Brak
}

Czas trwania

1 dzień
?

Cena

950 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania