Skuteczna komunikacja w analizie

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu poprawę osobniczych umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy, dzięki praktycznym ćwiczeniom oraz symulacjom, dowiedzą się, w jaki sposób komunikować własne potrzeby oraz jak skutecznie pozyskiwać informacje od drugiej strony. Szkolenie pozwala poznać różne typy osobowości oraz związane z nimi sposoby komunikowania się, co bezpośrednio przedkłada się na polepszenie współpracy między stronami.

Efekty szkolenia

Szkolenie umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności skutecznego komunikowania się w relacjach analityk ? specjalista dziedzinowy, w szczególności tych, które wymagają nawią- zania dobrego kontaktu, formułowania zrozumiałych komunikatów, pozyskiwania informacji i sprawdzania poziomu ich zrozumienia. Uczy także rozpoznawania stylu myślenia i komunikowania się rozmówcy, w celu dostosowania do niego swojego zachowania, formy przekazu, argumentów.

Forma zajęć

Interaktywne warsztaty z wykorzystaniem zadań indywidualnych i grupowych, przykładów, testów i kwestionariuszy, symulacji z użyciem kamery wideo, uzupełnianych krótkimi wykładami (teoria wprowadzająca do tematu, komentarze).

?

Wymagana wiedza

Brak
}

Czas trwania

2 dni
?

Cena

1 900 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...