Skuteczna komunikacja w analizie

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu poprawę osobniczych umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy, dzięki praktycznym ćwiczeniom oraz symulacjom, dowiedzą się, w jaki sposób komunikować własne potrzeby oraz jak skutecznie pozyskiwać informacje od drugiej strony. Szkolenie pozwala poznać różne typy osobowości oraz związane z nimi sposoby komunikowania się, co bezpośrednio przedkłada się na polepszenie współpracy między stronami.

Efekty szkolenia

Szkolenie umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności skutecznego komunikowania się w relacjach analityk ? specjalista dziedzinowy, w szczególności tych, które wymagają nawią- zania dobrego kontaktu, formułowania zrozumiałych komunikatów, pozyskiwania informacji i sprawdzania poziomu ich zrozumienia. Uczy także rozpoznawania stylu myślenia i komunikowania się rozmówcy, w celu dostosowania do niego swojego zachowania, formy przekazu, argumentów.

Forma zajęć

Interaktywne warsztaty z wykorzystaniem zadań indywidualnych i grupowych, przykładów, testów i kwestionariuszy, symulacji z użyciem kamery wideo, uzupełnianych krótkimi wykładami (teoria wprowadzająca do tematu, komentarze).

?

Wymagana wiedza

Brak
}

Czas trwania

2 dni
?

Cena

1 900 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania