Metody definiowania strategii organizacji

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie czytelnego modelu opisu strategii organizacji (mapa strategii) i konsekwencji wybranych aspektów konkurowania. Dodatkowo, szkolenie ukierunkuje myślenie strategiczne (zarówno kadry zarządzającej, jak również analityków biznesowych) na kwestię, w jaki sposób i dlaczego w ogóle, konieczne jest pozycjonowanie oferty firmy i jakie ma to konsekwencje dla sposobu zarządzania przedsiębiorstwem; dodatkowo szkolenie pozwoli także zrozumieć, dlaczego tak ważne jest powiązanie procesów biznesowych ze strategią.

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wiodącymi teoriami zarządzania strategicznego oraz praktycznymi narzędziami stymulującymi myślenie strategiczne. Studia przypadków prezentowane podczas szkolenia, pozwolą na rozważenie skutków strategicznych podjętych decyzji w znanych organizacjach i wykorzystanie doświadczeń zarówno liderów w swoich branżach, jak i firm, których strategiczne decyzje okazały się nietrafione. Prezentowane zestawienie teorii zarządzania z przykładami praktyk rynkowych, pozwoli na poszerzenie horyzontu myślenia strategicznego, stając się podstawą bardziej wnikliwej analizy opcji strategicznych firmy.

Forma zajęć

Zajęcia będą składały się z części wykładowej (70% czasu) oraz ćwiczeniowej (30% czasu). Ostateczne proporcje mogą się różnić od zakładanych, w zależności od specyfiki grupy oraz celów szkoleniowych stawianych zajęciom przez organizację zamawiającą.

?

Wymagana wiedza

Brak
}

Czas trwania

1 dzień
?

Cena

950 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania