MODEL POJĘĆ

Model pojęć należy do kluczowych składowych architektury biznesowej, gdyż na nim opierają się wszystkie jej pozostałe aspekty. Model pojęć definiuje zarówno znaczenie słów wykorzystywanych do opisu organizacji jak również identyfikuje i nadaje znaczenie faktom łączącym pojęcia.

WPROWADZENIE

Model pojęć, zwany inaczej modelem koncepcji biznesowych, jest ważnym etapem analizy biznesowej. Jego głównym zadaniem jest usystematyzowanie pojęć używanych przez specjalistów dziedzinowych, wyrażanych w języku naturalnym. Cechą immamentną języka naturalnego jest brak jednoznaczności formułowanych zdań, a co za tym idzie, wielorakość interpretacji. Poprawnie utworzony model koncepcji biznesowych w ogromnym stopniu redukuje ryzyko pojawienia się niejednoznacznoąści we wszystkich pozostałych aspektach architektury biznesowej. Ponadto, model koncepcji biznesowych może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka niepoprawnej interpretacji pojęć biznesowych na etapach analiz systemowych, prowadzonych w ramach rozwoju różnych aplikacjach wspierających organizację.

Zawartość jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zawartość jest dostępna tylko dla zalogoweanych użytkowników.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...