Facylitacja i moderowanie pracy grupowej

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności planowania spotkania, formułowania celów i tematów do omówienia, identyfikowania potrzeb i interesów, przeprowadzenia spotkania, w sposób angażujący wszystkich uczestników i doprowadzania do konkluzji i wniosków.

Efekty szkolenia

Rozwijanie umiejętności facylitacyjnych / moderatorskich ? zwłaszcza technik angażowania grupy, ułatwiania wzajemnego zrozumienia, koncentrowania grupy na wspólnym celu. Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, potrzebnych w pracy z grupą / zespołem. Rozwijanie umiejętności wspierania grupy w dochodzeniu do wspólnych rozwiązań. Zwiększenie samoświadomości w roli osoby prowadzącej zebranie, poprzez uzyskanie informacji zwrotnych na temat swojego sposobu kierowania spotkaniem (tak, by móc je wykorzystać w rozwoju zawodowym).

Forma zajęć

Zajęcia warsztatowe prowadzone w formie aktywnego uczestnictwa tj. symulacji, odgrywania ról, ćwiczeń indywidualnych i w małych grupach.

?

Wymagana wiedza

Brak
}

Czas trwania

2 dni
?

Cena

1 900 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...