Facylitacja i moderowanie pracy grupowej

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności planowania spotkania, formułowania celów i tematów do omówienia, identyfikowania potrzeb i interesów, przeprowadzenia spotkania, w sposób angażujący wszystkich uczestników i doprowadzania do konkluzji i wniosków.

Efekty szkolenia

Rozwijanie umiejętności facylitacyjnych / moderatorskich ? zwłaszcza technik angażowania grupy, ułatwiania wzajemnego zrozumienia, koncentrowania grupy na wspólnym celu. Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, potrzebnych w pracy z grupą / zespołem. Rozwijanie umiejętności wspierania grupy w dochodzeniu do wspólnych rozwiązań. Zwiększenie samoświadomości w roli osoby prowadzącej zebranie, poprzez uzyskanie informacji zwrotnych na temat swojego sposobu kierowania spotkaniem (tak, by móc je wykorzystać w rozwoju zawodowym).

Forma zajęć

Zajęcia warsztatowe prowadzone w formie aktywnego uczestnictwa tj. symulacji, odgrywania ról, ćwiczeń indywidualnych i w małych grupach.

?

Wymagana wiedza

Brak
}

Czas trwania

2 dni
?

Cena

1 900 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...