Metody definiowania strategii organizacji

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie czytelnego modelu opisu strategii organizacji (mapa strategii) i konsekwencji wybranych aspektów konkurowania. Dodatkowo, szkolenie ukierunkuje myślenie strategiczne (zarówno kadry zarządzającej, jak również analityków biznesowych) na kwestię, w jaki sposób i dlaczego w ogóle, konieczne jest pozycjonowanie oferty firmy i jakie ma to konsekwencje dla sposobu zarządzania przedsiębiorstwem; dodatkowo szkolenie pozwoli także zrozumieć, dlaczego tak ważne jest powiązanie procesów biznesowych ze strategią.

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wiodącymi teoriami zarządzania strategicznego oraz praktycznymi narzędziami stymulującymi myślenie strategiczne. Studia przypadków prezentowane podczas szkolenia, pozwolą na rozważenie skutków strategicznych podjętych decyzji w znanych organizacjach i wykorzystanie doświadczeń zarówno liderów w swoich branżach, jak i firm, których strategiczne decyzje okazały się nietrafione. Prezentowane zestawienie teorii zarządzania z przykładami praktyk rynkowych, pozwoli na poszerzenie horyzontu myślenia strategicznego, stając się podstawą bardziej wnikliwej analizy opcji strategicznych firmy.

Forma zajęć

Zajęcia będą składały się z części wykładowej (70% czasu) oraz ćwiczeniowej (30% czasu). Ostateczne proporcje mogą się różnić od zakładanych, w zależności od specyfiki grupy oraz celów szkoleniowych stawianych zajęciom przez organizację zamawiającą.

?

Wymagana wiedza

Brak
}

Czas trwania

1 dzień
?

Cena

950 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...