Modelowanie przypadków użycia

warsztat

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu poszerzenie umiejętności modelowania przypadków użycia z wykorzystaniem diagramów przypadków użycia oraz diagramów aktywności.

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, pozwalającą na samodzielne tworzenie opisów przypadków użycia, z wykorzystaniem diagramów aktywności, w ramach realizowanych projektów.

Forma zajęć

Zajęcia składają się z części wykładowej (30% czasu) oraz ćwiczeniowej (70% czasu). Ostateczne proporcje mogą się różnić od zakładanych, w zależności od specyfiki grupy oraz celów szkoleniowych stawianych zajęciom przez organizację zamawiającą.

?

Wymagana wiedza

Znajomość konstrukcji UML w zakresie diagramów przypadków użycia oraz diagramów aktywności. Użyteczna także będzie podstawowa znajomość diagramów klas.
?

Narzędzie

Visual Paradigm
}

Czas trwania

1 dzień
?

Cena

950 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania