Podstawy strategii dla specjalistów dziedzinowych i kadry kierowniczej średniego szczebla

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie specjalistów dziedzinowych oraz kierownictwa średniego szczebla z elementami koncepcji zarządzania strategicznego. Osoby, biorące udział w szkoleniu, dowiedzą się, w jakim celu prowadzona jest analiza strategiczna oraz jakie może przynieść korzyści dla firmy. Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli uczestnikom zrozumieć, jak ważne są decyzje podejmowane przez nich w ramach codziennej działalności dla poprawy efektywności funkcjonowania całej organizacji.

 

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu podstaw teorii zarządzania strategicznego, niezbędną do usystematyzowania pojęć oraz zrozumienia roli w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Uzyskają także wskazówki praktyczne, pozwalające na zwiększenie strategicznego dopasowania codziennych działań własnych oraz czynności realizowanych w podległych im komórkach.

 

Forma zajęć

Zajęcia będą składały się z części wykładowej (50% czasu) oraz ćwiczeniowej (50% czasu). Ostateczne proporcje mogą się różnić od zakładanych, w zależności od specyfiki grupy oraz celów szkoleniowych stawianych zajęciom przez organizację zamawiającą.

?

Wymagana wiedza

Brak
}

Czas trwania

1 dzień
?

Cena

950 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...