Podstawy strategii dla specjalistów dziedzinowych i kadry kierowniczej średniego szczebla

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie specjalistów dziedzinowych oraz kierownictwa średniego szczebla z elementami koncepcji zarządzania strategicznego. Osoby, biorące udział w szkoleniu, dowiedzą się, w jakim celu prowadzona jest analiza strategiczna oraz jakie może przynieść korzyści dla firmy. Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli uczestnikom zrozumieć, jak ważne są decyzje podejmowane przez nich w ramach codziennej działalności dla poprawy efektywności funkcjonowania całej organizacji.

 

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu podstaw teorii zarządzania strategicznego, niezbędną do usystematyzowania pojęć oraz zrozumienia roli w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Uzyskają także wskazówki praktyczne, pozwalające na zwiększenie strategicznego dopasowania codziennych działań własnych oraz czynności realizowanych w podległych im komórkach.

 

Forma zajęć

Zajęcia będą składały się z części wykładowej (50% czasu) oraz ćwiczeniowej (50% czasu). Ostateczne proporcje mogą się różnić od zakładanych, w zależności od specyfiki grupy oraz celów szkoleniowych stawianych zajęciom przez organizację zamawiającą.

?

Wymagana wiedza

Brak
}

Czas trwania

1 dzień
?

Cena

950 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...