Szacowanie złożoności oprogramowania

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zdobycie przez uczestników zarówno wiedzy teoretycznej z zakresu szacowania złożoności, jak i umiejętności praktycznych w zakresie szacowania metodą punktów funkcyjnych w standardzie IFPUG.

Efekty szkolenia

Udział w szkoleniu zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zrozumienia miejsca szacowania złożoności w procesie produkcji oprogramowania; poznania powiązania pomiędzy procesem analizy a procesem szacowania; określenia praktycznych korzyści z szacowania złożoności oprogramowania; wykorzystania szacowania w planowaniu prac projektowych; szacowania oprogramowania metodą punktów funkcyjnych w standardzie IFPUG oraz efektywnego połączenia analizy wymagań w standardzie UML z szacowaniem w standardzie IFPUG, z wykorzystaniem narzędzi CASE.

Forma zajęć

Zajęcia będą składały się z części wykładowej (50% czasu) oraz ćwiczeniowej (50% czasu). Ostateczne proporcje mogą się różnić od zakładanych, w zależności od specyfiki grupy oraz celów szkoleniowych stawianych zajęciom przez organizację zamawiającą.

?

Wymagana wiedza

Podstawy UML

}

Czas trwania

3 dni

?

Cena

 2 850 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...