Tworzenie modelu informacyjnego systemu

warsztat

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu poszerzenie umiejętności modelowania klas (tworzenia logicznego modelu informacyjnego systemu) na etapie analizy systemu.

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, pozwalającą na samodzielne tworzenie opisów przypadków użycia z wykorzystaniem diagramów aktywności, w ramach realizowanych projektów. Dodatkowo, poznają użyteczne, sprawdzone i skuteczne metody tworzenia modelu informacyjnego systemu, uwzględniającego zarówno aspekt struktury informacji, jak i jej cykl życia w systemie. Integralną częścią szkolenia jest wskazanie możliwości wykorzystania języka OCL do precyzyjnego opisywania zależności pomiędzy elementami modelu informacyjnego.

Forma zajęć

Zajęcia składają się z części wykładowej (30% czasu) oraz ćwiczeniowej (70% czasu). Ostateczne proporcje mogą się różnić od zakładanych w zależności od specyfiki grupy oraz celów szkoleniowych stawianych zajęciom przez organizację zamawiającą.

?

Wymagana wiedza

Znajomość konstrukcji UML w zakresie diagramów klas oraz diagramów zmiany stanów.
?

Narzędzie

Visual Paradigm
}

Czas trwania

1 dzień
?

Cena

950 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...