Tworzenie modelu informacyjnego systemu

warsztat

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu poszerzenie umiejętności modelowania klas (tworzenia logicznego modelu informacyjnego systemu) na etapie analizy systemu.

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, pozwalającą na samodzielne tworzenie opisów przypadków użycia z wykorzystaniem diagramów aktywności, w ramach realizowanych projektów. Dodatkowo, poznają użyteczne, sprawdzone i skuteczne metody tworzenia modelu informacyjnego systemu, uwzględniającego zarówno aspekt struktury informacji, jak i jej cykl życia w systemie. Integralną częścią szkolenia jest wskazanie możliwości wykorzystania języka OCL do precyzyjnego opisywania zależności pomiędzy elementami modelu informacyjnego.

Forma zajęć

Zajęcia składają się z części wykładowej (30% czasu) oraz ćwiczeniowej (70% czasu). Ostateczne proporcje mogą się różnić od zakładanych w zależności od specyfiki grupy oraz celów szkoleniowych stawianych zajęciom przez organizację zamawiającą.

?

Wymagana wiedza

Znajomość konstrukcji UML w zakresie diagramów klas oraz diagramów zmiany stanów.
?

Narzędzie

Visual Paradigm
}

Czas trwania

1 dzień
?

Cena

950 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...