Wprowadzenie do architektury biznesowej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie bazowej wiedzy o komplementarnych metodach opisu wybranych aspektów funkcjonowania organizacji, znaczenia każdej z metod, dostępnych w ramach omawianych obszarów standardów przemysłowych oraz wskazanie korzyści płynących z ich stosowania do zarządzania organizacją.

Efekty szkolenia

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia, będą posiadali wiedzę o metodach opisu wybranych aspektów funkcjonowania organizacji. Ponadto, będą rozumieli znaczenie każdej z metod dla procesu zarządzania zmianą oraz korzyści wynikające z zastosowania omówionych metod.

Forma zajęć

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna jest realizowana z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, zaś praktyczna z wykorzystaniem opracowanych ćwiczeń. Część praktyczna szkolenia pozwala na bieżącą weryfikację wiedzy uczestników, a prezentowane przez nich rozwiązania ćwiczeń są podstawą do dyskusji.

?

Wymagana wiedza

Brak
?

Narzędzie

Brak
}

Czas trwania

2 dni
?

Cena

1 900 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...