JEDNYM ZDANIEM

Wpis dotyczy metody efektywnego zaproszenia na spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.

Zaproszenie na spotkanie jest istotne, bo pokazuje potencjalnym uczestnikom nie tylko gdzie i kiedy należy się udać, ale także po co to spotkanie jest zwoływane.

Zaproszenie to nie tylko zdefiniowanie miejsca w czasie i przestrzeni oraz harmonogram przebiegu spotkania. Żadna agenda spotkanie nie może obyć się bez kluczowych elementów, takich jak:

  • cel spotkania
  • planowane produkty do wypracowania
  • zasady spotkania

 

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Plik do pobrania jest dostępny jedynie dla zalogowanych użytkowników.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...