JEDNYM ZDANIEM

We wpisie opisano podstawowe konstrukcje języka UML wykorzystywane do tworzenia maszyn stanów w ramach modelu informacyjnego systemu.

Informacje ogólne

Technika tworzenia maszyn stanów na etapie analizy systemowej jest rekomendowana w metodyce OMNIS w sytuacjach, gdy obiekty danej klasy umieszczonej w modelu informacyjnym systemu przechodzą przez istotne z punktu widzenia interesariuszy systemu etapy jej cyklu życia w systemie. Maszyna stanów opisuje dozwolone przejścia obiektu danej klasy (przetwarzanych danych w systemie) przez określone stany na skutek zdarzeń odbieranych przez system informatyczny.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...