JEDNYM ZDANIEM

We wpisie opisano podstawowe konstrukcje języka UML wykorzystywane do tworzenia modelu informacyjnego systemu.

Informacje ogólne

Niniejszy wpis zawiera najbardziej użyteczne dla etapu analizy systemowej konstrukcje języka UML w zakresie diagramu klas. Wybór konstrukcji jest bezpośrednim odzwierciedleniem technik wykorzystywanych w metodyce OMNIS. Wnikliwemu czytelnikowi w oczy rzuci się przede wszystkim brak informacji o operacjach klas. Faktycznie, w naszym podejściu, na etapie analizy systemowej nie deklarujemy operacji na klasach – praktyka pokazała, że tym aspektem modelu klas powinni zajmować się projektanci i programiści. Podobnie, na tym etapie procesu wytwórczego nie wspominamy i innych atrybutach, niż publiczne – to także cech charakterystyczna naszej metodyki.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...