JEDNYM ZDANIEM

We wpisie opisano podstawowe konstrukcje języka UML wykorzystywane do tworzenia modelu informacyjnego systemu.

Informacje ogólne

Niniejszy wpis zawiera najbardziej użyteczne dla etapu analizy systemowej konstrukcje języka UML w zakresie diagramu klas. Wybór konstrukcji jest bezpośrednim odzwierciedleniem technik wykorzystywanych w metodyce OMNIS. Wnikliwemu czytelnikowi w oczy rzuci się przede wszystkim brak informacji o operacjach klas. Faktycznie, w naszym podejściu, na etapie analizy systemowej nie deklarujemy operacji na klasach – praktyka pokazała, że tym aspektem modelu klas powinni zajmować się projektanci i programiści. Podobnie, na tym etapie procesu wytwórczego nie wspominamy i innych atrybutach, niż publiczne – to także cech charakterystyczna naszej metodyki.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...