JEDNYM ZDANIEM

Wpis dotyczy metody planowania przebiegu spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.

Każde spotkanie powinno mieć swój plan, tak aby można było kontrolować jego przebieg, a także (a może przede wszystkim) żeby można było stwierdzić czy to po co spotkanie zostało zwołane zostało osiągnięte. Dlatego niezmiernie ważnym i często pomijanym elementem warsztatu facylitatora jest tworzenie planu spotkania, tak aby było wiadomo co jest jego celem, jakie tematy będą poruszane i przez kogo oraz do kogo spoktanie jest w ogole kierowane.

W ramach swoich obowiązków analityk biznesowy musi nierzadko zwoływać spotkania czy to w celu pozyskania wymagań czy też zaprezentowana owoców swojej pracy. Dlatego warto, aby mieć pewność, że na spotkanie dotrze właściwa grupa osób, każdy będzie wiedział w jaki celu się spotykamy, co chcemy zrealizować oraz jakie są planowane dalsze działania w danym temacie.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Plik do pobrania jest dostępny jedynie dla zalogowanych użytkowników.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...