JEDNYM ZDANIEM

Wpis dotyczy metody planowania przebiegu spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.

Każde spotkanie powinno mieć swój plan, tak aby można było kontrolować jego przebieg, a także (a może przede wszystkim) żeby można było stwierdzić czy to po co spotkanie zostało zwołane zostało osiągnięte. Dlatego niezmiernie ważnym i często pomijanym elementem warsztatu facylitatora jest tworzenie planu spotkania, tak aby było wiadomo co jest jego celem, jakie tematy będą poruszane i przez kogo oraz do kogo spoktanie jest w ogole kierowane.

W ramach swoich obowiązków analityk biznesowy musi nierzadko zwoływać spotkania czy to w celu pozyskania wymagań czy też zaprezentowana owoców swojej pracy. Dlatego warto, aby mieć pewność, że na spotkanie dotrze właściwa grupa osób, każdy będzie wiedział w jaki celu się spotykamy, co chcemy zrealizować oraz jakie są planowane dalsze działania w danym temacie.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Plik do pobrania jest dostępny jedynie dla zalogowanych użytkowników.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).