JEDNYM ZDANIEM

We wpisie omówiono konwencję wywołania usługi. Konwencja będzie przydatna zarówno do opisu usług pozwalających na integrację aplikacji jak i aplikacji opartych o architekturę mikrousługową.

Informacje ogólne

Cel

Stworzenie jednolitego sposobu odwoływania się do usług.

Motywacja

Usystematyzowanie podejścia do opisu usług.

Zastosowanie

Wzorzec został opracowany z myślą o opisywaniu sposobu wywołania usługi na poziomie analizy systemowej.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...