JEDNYM ZDANIEM

We wpisie omówiono konwencję modelowania sytuacji, w której próba wykonania przez aktora określonej akcji moż się nie powieść z uwagi na niespełnienie wszystkich warunków końcowych (na przykład, niepoprawnie podany NIP i PESEL w trakcie wypełniania formularza).

Informacje ogólne

Cel

Umożliwienie prezentacji reakcji na niespełnienie warunku wyjściowego akcji znajdującej się na torze aktora.

Motywacja

Akcje umieszczone na torze reprezentującym aktora wskazują na jego odpowiedzialność wobec systemu w ramach realizacji opisywanego przypadku użycia. Wprawdzie, działania te nie są podstawą do specyfikowania wymagań, ale zdarza się, iż system będzie musiał reagować na sytuacje, w których aktor będzie próbował zakończyć swoje działanie na danym etapie realizacji przypadku użycia, będąc w sprzeczności z przyjętymi założeniami (niespełniony będzie warunek wyjściowy pozwalający na zakończenie akcji). Reakcja na niespełnienie warunku wyjściowego powinna być zaprezentowana na diagramie, gdyż będzie to podstawą do późniejszych prac projektowo-programistycznych.

Zastosowanie

Wzorzec został opracowany z myślą o opisie realizacji przypadków użycia.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...